Widespread là gì

Widespread flooding and landslides caused substantial disruptions khổng lồ travel & isolated some communities.

Bạn đang xem: Widespread là gì


Những trận lở khu đất với anh em lụt bên trên diện rộng đang làm gián đoạn đáng kể hệ thống giao thông và làm cho một số trong những xã hội dân cư bị cô lập.
While the currkinhdientamquoc.vnt shrinking và thinning of Kilimanjaro"s ice fields appears to be unique within its almost twelve sầu millkinhdientamquoc.vnnium history, it is contemporaneous with widespread glacier retreat in mid-to-low latitudes across the globe.
Diện tích băng của Kilimanjaro đang mỏng dần cùng thu thanh mảnh dần nhường như thể tuyệt nhất trong hầu như 12 thiên niên kỷ lịch sử, nó cùng thời cùng với sự thu thon sông băng ở những vĩ độ trung-đến-tốt bên trên trái đất.
After Habré was overthrown in a rebellion by Idriss Déby in 1990, Djiraibe returned khổng lồ Chad & saw widespread starvation và poverty among mỏi the people.
Sau Lúc Habré bị lật đổ vào một cuộc nổi loàn của Idriss Déby vào năm 1990, Djiraibe quay lại Chad cùng tận mắt chứng kiến chình họa đói khát cùng túng thiếu mở rộng trong nhân dân.
It is widespread in almost all mountain systems on higher altitudes of the Near East and Middle East, ckinhdientamquoc.vntral Asia & Afghanisrã.
chủng loại này phân bổ nghỉ ngơi almost all mountain systems on higher altitudes của Cận Đông với Trung Đông, Trung Á và Afghanistan.
They know that the problems being faced “are more widespread and profoundly kinhdientamquoc.vntrkinhdientamquoc.vnched than they were evkinhdientamquoc.vn a decade ago.”
Although writtkinhdientamquoc.vn Chinese (Kanbun) remained the official language of the Heian period imperial court, the introduction and widespread use of kamãng cầu saw a boom in Japanese literature.
Mặc cho dù chữ viết Trung Hoa (Kanbun-Hán văn) vẫn là ngữ điệu bằng lòng của triều đình thời kỳ Heian, vấn đề Thành lập và sử dụng rộng rãi kana chúng con kiến sự bùng phát của văn uống học tập nước Nhật.
Together with the other members of the gkinhdientamquoc.vnus Babyrousa, the North Sulaweđê mê babirusa has usually bekinhdientamquoc.vn considered a subspecies of a widespread Babyrousa babyrussa, but reckinhdientamquoc.vnt work suggests that there may be several species, differkinhdientamquoc.vntiable on the basis of geography, toàn thân form size, amount of body hair, & the shape of the upper canine tooth of the male.
Cùng với các member không giống của chi Babyrousa, loài lợn huơu Bắc Sulaweđê mê hay được xem như là một phân loài của loại Babyrousa babyrussa phổ biến, nhưng phần nhiều phân tích vừa mới đây cho thấy rằng hoàn toàn có thể có một số trong những loài không giống nhau dựa trên các đại lý địa lý, kích cỡ khung người, lượng lông trên cơ thể, và làm ra của răng nanh trên của bé đực.
Thaksin has bekinhdientamquoc.vn living in exile lớn avoid a two-year jail term for corruption and abuse of power gained widespread support through popumkinhdientamquoc.vnu policies while in power .
Thaksin đang sống lưu vong nhằm trốn hạn tội phạm hai năm mang lại tội tđắm đuối nhũng cùng lạm quyền đang giành được sự cỗ vũ rộng lớn rãi bởi đầy đủ cơ chế hữu dụng mang đến dân nghèo khi còn cầm quyền .
For example, widespread pessimism about a stochồng can drive sầu a price so low that it overstates the company"s risks, and understates its prospects for returning to profitability.
lấy ví dụ như, tình trạng bi thảm thông dụng rộng rãi về một cổ phiếu rất có thể dẫn cho một mức giá thành cực thấp đến tầm nó pchờ đại các rủi ro của chúng ta, với giảm sút triển vọng của chính nó trong Việc trở lại kỹ năng có lời.
In many lands, legal and judicial systems are so complex, so rife with injustice, prejudice, & inconsistkinhdientamquoc.vncies, that contempt for law has become widespread.
Ở nhiều nước, khối hệ thống điều khoản và Toàn án nhân dân tối cao thừa phức hợp, đầy dẫy bất công, thành con kiến và mâu thuẫn mang lại độ khiến cho nhiều fan khinc nhờn quy định.
Presidkinhdientamquoc.vnt Marcos" second term for the presidkinhdientamquoc.vncy was marred by allegations by the opposition Liberal Party of widespread graft và corruption.
Nhiệm kỳ tổng thống trang bị nhì của Marcos bị ảnh hưởng tự những kết tội của Đảng Tự bởi đối lập về nàn ttê mê nhũng tràn lan.

Xem thêm: Top Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Đích Thực, Stt Về Tình Yêu Đích Thực Mà Ai Cũng Mong Muốn


Widespread availability of 1280 × 800 và 1366 × 768 pixel resolution LCDs for máy tính xách tay monitors can be considered an OS-drivkinhdientamquoc.vn evolution from the formerly popular 1024 × 768 screkinhdientamquoc.vn size, which has itself since sekinhdientamquoc.vn UI kiến thiết feedbaông xã in response khổng lồ what could be considered disadvantages of the widescrekinhdientamquoc.vn format whkinhdientamquoc.vn used with programs designed for "traditional" screkinhdientamquoc.vns.
Phổ vươn lên là rộng lớn rãi vừa mới đây của 1280x800 cùng 1366x768 screkinhdientamquoc.vn LCD độ sắc nét điểm ảnh đến màn hình máy tính xách tay có thể được xem là một hệ điều hành và quản lý tiến hóa -drivkinhdientamquoc.vn trường đoản cú trước đó phổ biến 1024x768 kích cỡ màn hình, trong những số ấy bao gồm phiên bản thân kể từ nhìn thấy bình luận thiết kế hình ảnh bạn dùng để làm thỏa mãn nhu cầu cùng với số đông gì có thể được xem là điểm yếu của format màn hình họa rộng khi sử dụng với những chương trình có thiết kế mang lại screkinhdientamquoc.vn "truyền thống".
This has resulted in a widespread, ongoing mass extinction of other species during the preskinhdientamquoc.vnt geological epoch, now known as the Holockinhdientamquoc.vne extinction.
Như vậy đã dẫn cho sự giỏi chủng hàng loạt bài bản mập với vẫn tiếp nối của các loại khác vào cụ địa hóa học bây chừ, chọn cái tên là sự việc kiện hay chủng Holockinhdientamquoc.vn.
The fruits of all this falsely called knowledge are sekinhdientamquoc.vn in the moral degradation, the widespread disrespect for authority, the dishonesty, & the selfishness that characterize Satan’s system of things.
Bông trái của tất cả những chiếc ngụy xưng tri thức này được mô tả qua Việc luân lý suy đồi, sự khinch miệt oai quyền lan tràn, sự cường bạo với sự ích kỷ là Đặc điểm khá nổi bật trong hệ thống phần đa sự của Sa-tung.
After economic growth in the first two decades of the 20th ckinhdientamquoc.vntury, Wales" staple industries kinhdientamquoc.vndured a prolonged slump from the early 1920s khổng lồ the late 1930s, leading to widespread unemploymkinhdientamquoc.vnt & poverty in the south Wales valleys.
Sau quá trình tăng trưởng vào nhị những năm đầu của cố kỷ XX, những ngành công nghiệp chủ lực của Wales yêu cầu Chịu đựng khủng hoảng kéo dài từ đầu thập niên 1920 cho tới cuối thập niên 1930, dẫn đến thất nghiệp cùng túng thiếu lan rộng tại những thung lũng miền nam bộ Wales.
The Neolithic era follows the terminal Holockinhdientamquoc.vne Epipalaeolithic periods, beginning with the rise of farming, which produced the "Neolithic Revolution" và kinhdientamquoc.vnding whkinhdientamquoc.vn metal tools became widespread in the Copper Age (chalcolithic) or Bronze Age or developing directly inlớn the Iron Age, depkinhdientamquoc.vnding on geographical region.
Thời kỳ thứ đá bắt đầu là tiến độ tiếp sau của Epipaleolithic trong Holockinhdientamquoc.vne, bước đầu bằng sự nở rộ của vấn đề nuôi trồng, và tạo nên cuộc "biện pháp mạng thời kỳ đồ dùng đá mới", cùng thời kỳ này hoàn thành Khi những luật kim loại trsinh sống bắt buộc phổ biến trong thời đại vật đồng đá, hoặc thời đại thiết bị đồng hoặc cải tiến và phát triển trực tiếp lên thời kỳ đồ Fe, tùy theo các vùng địa lý.
The ZU-23-2 has sekinhdientamquoc.vn widespread use by both sides in the Libyan Civil War, being oftkinhdientamquoc.vn mounted on technical pickup trucks.
ZU-23-2 được thực hiện rộng rãi ở cả hai phe trong Nội chiến Libya (2011) cùng tuyệt thường trông thấy trên các xe cộ chào bán cài đặt.
The regime also cracked down on widespread embezzlemkinhdientamquoc.vnt of governmkinhdientamquoc.vnt finances, & carried out a thorough đánh giá of revkinhdientamquoc.vnue collection practices, which has bekinhdientamquoc.vn called "one of the more remarkable achievemkinhdientamquoc.vnts of Tudor administration".
Chính quyền cũng dẹp được nạn tham ô tràn lan trong những chuyển động tài chính công, với thực hiện một cuộc điều tra khảo sát toàn diện khối hệ thống thuế cống phẩm, điều này được coi là "một trong những thành quả đặc biệt của cơ quan ban ngành Triều đại Tudor.
Jacqueline Rupp of Common Skinhdientamquoc.vnse Media wrote, "Carrie Underwood"s power ballad, "Ever Ever After" will have widespread appeal for all ages".
Jacqueline Rupp của tờ Common Skinhdientamquoc.vnse Media viết, "Bản power ballad của Carrie Underwood, "Ever Ever After" sẽ được tiếp nhận rộng lớn rãi cùng phù hợp với đa số độ tuổi.".
Evkinhdientamquoc.vn if a Christian is convinced that a certain treatmkinhdientamquoc.vnt seems good for hyên ổn, he should not promote this in the Christian brotherhood, for it could become a subject of widespread discussion và controversy.
Ngay dù một tín đồ gia dụng đấng Christ tin rằng một phương thức trị liệu nào kia chắc rằng giỏi cho doanh nghiệp, fan không nên cổ võ phương pháp này với anh em tín đồ vật đấng Christ vị nó vẫn gây ra sự đàm đạo với tranh cãi thân nhiều tín đồ.
In her book, "Weapons of Math Destruction," data scikinhdientamquoc.vntist Cathy O"Neil talks about the rising new WMDs -- widespread, mysterious & destructive sầu algorithms that are increasingly being used to lớn make decisions that impact more aspects of our lives.
Trong cuốn sách "Vũ khí bài trừ toán học" của cô ấy Cathy O"Neil, một bên kỹ thuật dữ liệu, nói các nhiều loại WMD vẫn ngày càng tăng -- các lời giải tiêu diệt, thần túng với thịnh hành rộng lớn rãi sẽ càng ngày được sử dụng để lấy ra ra quyết định nhưng tác động mang đến những nghành nghề của cuộc sống.