Western Là Gì

Of or pertaining lớn a certain genre of film, telekinhdientamquoc.vnsion, literature, and so on, dealing with the American Old West.+5 có mang


*

The municipality covers the western part of the Lvà van Maas en Waal, an isl& located between the Meuse và Waal rivers.quý khách sẽ xem: Nghĩa của tự western là gì, (trường đoản cú Điển anh Định nghĩa, ví dụ, giải thích

The site that de Vaux uncovered dikinhdientamquoc.vndes inkhổng lồ two main sections: a main building, a squarish structure of two stories featuring a central courtyard and a defensive tower on its north-western corner; and a secondary building to the west.Nơi cơ mà de Vaux phát chỉ ra chia thành nhì phần chính: một "tòa công ty chính", tức một cấu tạo vuông bao gồm 2 tầng, có một Sảnh trung trung tâm và một tháp che chở ở góc tây bắc, và "một tòa đơn vị phụ" nghỉ ngơi phía tây.Hai người dân có cách nhìn chủ yếu trị tương đồng; Tatloông xã kinhdientamquoc.vnết mang đến Western Worker, một tờ báo của Đảng Cộng sản Mỹ.The countries of South Asia, despite containing a fifth of the world"s population, were not powerful economies lượt thích Japan or Western Europe.Các tổ quốc Nam Á, cho dù chiếm 1 phần năm dân sinh thế giới, không phải là các nền tài chính to gan lớn mật nhỏng Nhật Bản tốt Tây Âu.Spanish language came khổng lồ Belize when the Treaty of Tordesillas was signed in 1494, claiming the entire western New World for Spain, including what is now Belize.Tiếng Tây Ban Nha đã đi đến Belize lúc Hiệp ước Tordesillas được cam kết kết vào thời điểm năm 1494, tuyên ổn bố toàn cục miền Tây New World mang đến Tây Ban Nha, kể cả phần đa gì bây giờ là Belize.In Speer"s words, "I think that this rocket, in conjunction with the jet fighters, would have beaten baông chồng the Western Allies" air offensive sầu against our industry from the spring of 1944 on."Trong khẩu ca của Speer, "tôi cho là thương hiệu lửa này, cùng với các trang bị bay kungfu, có thể vẫn đánh bại những không quân đồng Minh pmùi hương Tây" ngăn chặn lại ngành công nghiệp chúng tôi trường đoản cú ngày xuân năm 1944."On January 9, 1945, on the south shore of Lingayen Gulf on the western coast of Luzon, General Krueger"s Sixth Army landed his first units.Ngày 9 mon 1-1945, tại bãi tắm biển rất Nam vịnh Lingayen phía Đông hòn đảo Luzon, Tướng Krueger chỉ đạo Tập đoàn quân số 6 đổ xô lên đảo với vài đơn vị chức năng của ông.At this time, a spreading center between the Pacific Plate và the Farallon Plate (which is now mostly subducted, with remnants including the Juan de Fuca Plate, Rivera Plate, Cocos Plate, & the Nazca Plate) was beginning lớn reach the subduction zone off the western coast of North America.Vào dịp kia, trung tâm tách giãn giữa mảng Tỉnh Thái Bình Dương với mảng Farallon (hiện nay đã biết thành hút chìm ngay sát không còn trong những lúc những mảng không giống còn sót lại bao gồm mảng Juan de Fuca, mảng Rivera, mảng Cocos, cùng mảng Nazca) vẫn bước đầu chạm tới đới hút ít chìm xa khơi bờ biển tây của Bắc Mỹ.The European political landscape changed drastically, with several former Eastern Bloc countries joining NATO và the European Union, resulting in stronger economic và social integration with Western Europe and the United States.Các cảnh sắc chủ yếu trị châu Âu đã khốc liệt biến đổi, cùng với tương đối nhiều nước Đông Âu kéo NATO và hội nhập kinh tế trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn châu Âu cùng xóm hội tiếp kia.Trong mục đích này, ông lưu ý Smith với những người khác của nhà nghĩa bành trướng của Liên Xô và hồ hết nỗ lực phá vỡ lẽ nhân loại pmùi hương Tây.Along Roman Dacia"s exposed western border and stretching towards the vast Pannonian Plain lived the Iazyges, a Sarmatian tribe.Dọc theo khu vực biên giới phía Tây của Dacia ở trong La Mã với kéo dài về phía đồng bởi Pannonia rộng lớn là địa điểm sinc sinh sống của người Iazyges, một bộ tộc Sarmatia.Marrash adhered khổng lồ the principles of the French Revolution và defended them in his own works, implicitly criticizing Ottoman rule in Western Asia và North Africa.Marrash kính trọng những vẻ ngoài của cuộc Cách mạng Pháp và bảo đảm chúng ta trong những tác phẩm của bản thân mình, ngầm chỉ trích Ottoman sinh sống Trung Đông.Minor uninhabited islands around Zakynthos included in the municipality and regional unit are: Marathonimê man, Pelouzo, Agquả táo Sostis in the Laganas bay; Aggame ios Nikolaos, near the eponymous harbor on the northern tip; and Agios Ioannis near Porlớn Vrongươi on the western coast.Các hòn đảo nhỏ dại ko tín đồ ngơi nghỉ ở xung quanh Zakynthos được cai quản trong cùng một quần thể từ bỏ quản và đơn vị thuộc vùng là Marathonisi mê, Pelouzo với Aggame ios Sostis tại vịnh Laganas, Agios Nikolaos ngay sát bến cảng cùng thương hiệu nghỉ ngơi mũi phía bắc, với Agtiện ích ios Ioannis ngay gần Porto Vrongươi tại bờ biển lớn phía tây.Marcian was the son of the Western Roman Emperor Anthemius (467–472) và a grandson of Emperor Marcian (450–457).Marcianus là nhỏ của Hoàng đế Tây La Mã Anthemius (467–472) với là con cháu của hoàng thượng Marcianus (450–457).Titus surrounded the thành phố, with three legions (Vth, XIIth và XVth) on the western side và one (Xth) on the Mount of Olives to the east.Titus vây hãm thành thị, cùng với ba quân đoàn (V,XII với XV) về phía tây và một (X) sống bên trên núi Olives về phía đông.Their territory extended through present-day the south part of Albacete, Almería, Granada, the eastern part of Málaga, and the southeastern part of Jaén, as well as the western part of the Murcia Region in the southeastern region of the Iberian Peninsula.Lãnh thổ của họ trải dài trên Khu Vực ngày này là phía nam giới của Albacete, Almería, Granada, phía đông Málaga, với phía đông nam của Jaén, cũng giống như phía tây của vùng Murcia ở Quanh Vùng phía đông nam của phân phối đảo Iberia.This was seen in his variety of apparel: he appeared in the costumes of the Bedouin, the traditional clothes of the Iraqi peasant (which he essentially wore during his childhood), & even appeared in Kurdish clothing, but he also appeared in Western suits fitted by his favorite tailor, projecting the image of an urbane và modern leader.Này đã được nhìn thấy trong vô số nhiều nay: ông ta mở ra vào trang phục của Bedouin, truyền thống lâu đời áo xống của dân cày Iraq (cơ mà ông ta về cơ bạn dạng khoác vào thời thơ ấu), với thậm chí còn quần áo Kurdish, cơ mà cũng xuất hiện ngơi nghỉ trang phục pmùi hương Tây may vị thợ may ái mộ của ông ta, biểu hiện hình hình ảnh của một chỉ huy thanh nhã và hiện đại.The C.I was a successful kiến thiết, and it was used on Western and Eastern Fronts, Macedonia, Salonika và Palestine.Thiết kế của C.I khôn xiết thành công xuất sắc, cùng giao diện sản phẩm công nghệ bay này được thực hiện trên cả hai chiến trận Đông và Tây, Macedonia, Salonika cùng Palestine.Changes to lớn agricultural practices have led khổng lồ population declines in western Europe, but its large numbers and huge range mean that the yellowhammer is classed as being of least concern by the International Union for Conservation of Nature (IUCN).Những thay đổi so với thực tế nông nghiệp trồng trọt đang dẫn đến việc sụt sút dân số loài chyên ổn này làm việc Tây Âu, tuy nhiên số lượng lớn và phạm kinhdientamquoc.vn rộng lớn của loài chyên ổn này có nghĩa loài này được Liên minc Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xem là loài ít quyên tâm.This critically endangered thành viên of the family Alaudidae lives in very arid terrain, & is considered one of the least known birds in the Western Palaearctic region, due khổng lồ its remoteness & the laông chồng of much ornithological study on the archipelago as a whole.Thành kinhdientamquoc.vnên rất là nguy cấp này ở trong họ Alaudidae sinh sống làm việc địa hình hết sức khô cằn với được xem là một giữa những loài chyên ổn không nhiều được biết đến tốt nhất nghỉ ngơi Khu Vực Tây Palaearctic, vì sự xa xôi của chính nó với thiếu hụt nghiên cứu và phân tích về loài chyên bên trên toàn cục quần hòn đảo. ^ BirdLife International (2012).