WEIGHTED AVERAGE METHOD LÀ GÌ

Số bình quân gia quyền (tiếng Anh: weighted average) được tính tân oán trên cửa hàng những yếu tắc tmê say gia bình quân hoá có phương châm về qui mô góp sức khác biệt.

Bạn đang xem: Weighted average method là gì


*

Số trung bình gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số trung bình gia quyền vào giờ đồng hồ Anh là weighted average hayweighted mean.

Số trung bình là tiêu chuẩn biểu lộ cường độ điển hình nổi bật của một tổng thể và toàn diện bao gồm nhiều đơn vị cùng một số loại được xác định theo một tiêu thức như thế nào đó.

Số bình quân gia quyền là 1 trong dạng số trung bình giỏi vừa phải số học tập nhưng trong các số đó những phần tử thực hiện vào quy trình tính toán thù được gia quyền để phản ánh thực tiễn là không phải tất cả các bộ phận đều sở hữu tầm đặc biệt đồng nhất.

Bản chất

- Số trung bình gia quyền được tính tân oán trên cửa hàng các yếu tố ttê mê gia trung bình hoá gồm phương châm về qui tế bào góp sức khác nhau.

Xem thêm: Hình Thức Kinh Doanh Nhượng Quyền Là Gì, Nhượng Quyền Thương Hiệu Là Gì

- Không y như số bình quân gia quyền, số bình quân giản đối kháng được tính toán trên cơ sở các nhân tố ttê mê gia trung bình hoá bao gồm phương châm về qui tế bào (tần số) góp phần giống hệt.

Công thức xác định và mục đích của số trung bình gia quyền

Công thức xác định

Với từng lượng đổi mới xibao gồm trọng số/tần số tương xứng wi. Số trung bình gia quyền được xác định bằng công thức:

Số bình quân gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

Trong đó

xilà cực hiếm lượng trở thành quan lại sát

wi là trọng số tốt tần con số trở nên quan liêu sát

- Số bình quân gia quyền hay được thực hiện vào chỉ số giá đựng đề đạt tỉ trọng Phần Trăm túi tiền của bạn bỏ ra cho các mặt hàng khác nhau nhằm mục đích khẳng định mức tăng trung bình của Ngân sách.

Ví dụ

Giả sử mức sống của người sử dụng được thay mặt bời ba sản phẩm & hàng hóa nổi bật A, B và C mà lại anh ta thiết lập. Trong thời gian nghiên cứu và phân tích, giá bán của tía hàng hóa tăng thứu tự bởi 35%, 10% cùng 45%.

Nếu người tiêu dùng thực hiện cục bộ thu nhập của bản thân để mua tía sản phẩm & hàng hóa theo tỉ lệ theo lần lượt là 20%, 1/2 và 30%, tuy thế họ bỏ qua mất thực tiễn này cùng tính số bình quân bằng phương pháp cộng mức tăng giá lại với nhau, tiếp đến phân tách đến 3 (tức không gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết quả cho biết thêm nút đội giá trung bình là 30%. Nhưng công dụng đã khác đi nếu như họ tính số trung bình gia quyền:

35 x 20% + 10 x 1/2 + 45 x 30% = 25,5%

Số trung bình gia quyền là số trung bình thay mặt đại diện rộng đến nút tăng giá, chính vì không phải chỉ có nút tăng giá của từng các loại hàng hóa nhưng cả tỉ trọng, tuyệt quyền số, của Ngân sách chi tiêu cũng rất được tính mang đến.