Volition Là Gì

The 20th-century Spanish scholar Miguel de Unamuno writes: “To believe in the immortality of the soul is khổng lồ wish that the soul may be immortal, but lớn wish it with such force that this volition shall trample reason under foot and pass beyond it.”
Học trả Tây Ban Nha trong gắng kỷ 20, ông Miguel de Unamuno, viết: “Tin tưởng vào linc hồn bạt mạng là ý muốn rằng linch hồn ko khi nào bị tiêu diệt, nhưng mà mong ước mạnh mẽ như vậy là bỏ lỡ lý trí và thành cuồng tín”.

Bạn đang xem: Volition là gì


Will, volition, desire, thirst to exist, khổng lồ continue, to become more and more, is a tremendous force that moves whole lives, whole existences, that even moves the whole world.
Ý chí, lý trí, dục vọng, khát vọng vẫn sống thọ, vẫn liên tục, vẫn càng những hơn; đó là một lực phi thường hoàn toàn có thể dịch chuyển cục bộ đời sống, toàn cục kiếp sống thậm chí còn cả quả đât nữa.
Joachyên ổn C. Fest, one of Hitler"s biographers, has argued that Hitler"s decision was "really no longer an act of his own volition, but a gesture governed by a sudden awareness of his own impotence.
Joachim C. Fest, một trong những tiểu truyện gia về Hitler, đã biện luận rằng ra quyết định của Hitler "thực thụ không còn là hành động theo ý muốn mà lại là 1 trong những động tác bị đưa ra phối hận vì dìm thức bất ngờ về việc bất lực của chính bản thân mình.
It gave sầu us unspeakable joy when all five in turn, separately, & of their own volition expressed their desire to be baptized in symbol of their dedication to Jehovah.—Ecclesiastes 12:1.
Không điều gì rất có thể mô tả được nỗi phấn kích khi cả năm người bé theo lần lượt từ bỏ nguyện ao ước có tác dụng báp têm biểu hiệu sự dưng bản thân mang lại Đức Giê-hô-va (Truyền-đạo 12:1).
Not long before his death, Jesus explained that the men who were planning to lớn kill hyên ổn were not acting entirely of their own volition.
Không thọ trước lúc bị tiêu diệt, Giê-su giải thích rằng phần lớn kẻ âm mưu thịt ngài không trọn vẹn hành động theo ý bản thân.
And more importantly, if their childhood has not been lived according khổng lồ a tyrannical checkdanh mục then when they get khổng lồ college, whichever one it is, well, they"ll have gone there on their own volition, fueled by their own desire, capable and ready to lớn thrive there.

Xem thêm: Thực Trạng Kế Toán Quản Trị Ở Việt Nam Hiện Nay, Tìm Hiểu Nghề Kế Toán Quản Trị


Và đặc biệt rộng, ví như tuổi thơ của bầy ttốt không tuân theo 1 thời khóa biểu hà khắc thì Lúc chúng nó vào đại học, ngẫu nhiên ngôi trường như thế nào, chúng sẽ học tập cùng với si của chính bản thân mình, được cửa hàng do sở say đắm riêng rẽ, có chức năng với chuẩn bị trở nên tân tiến nắng lực cá nhân.
He remained in the consulate for approximately 24 hours before leaving "of his own volition" and being taken into the custody of state security officials dispatched from Beijing.
Ông ta làm việc lại đại sứ đọng cửa hàng trong hơn 24 giờ đồng hồ thời trang trước lúc "từ nguyện tránh khỏi"với được những quan lại chức bình yên trung ương trường đoản cú Bắc Kinh đưa đến một khu vực kín đáo .
In the Pentateuch, for example, God talks with & instructs his prophets and is conceived as possessing volition, emotions (such as anger, grief và happiness), intention, & other attributes characteristic of a human person.
ví dụ như, vào Ngũ Tlỗi, Chúa trời tỏ mình ra cho các ngôn sứ và bộc lộ những ý muốn, cảm xúc (nhỏng khó chịu, bi hùng pnhân từ cùng hài lòng), ý định, cùng các tính năng khác của nhỏ người.
I highly suggest that in the coming weeks, as the race narrows and the candidates start falling out, that you walk away, quietly, of your own volition.
Tôi khulặng bà một câu chân thành, trong vài ba tuần tới, giai đoạn cuối của quá trình chọn lọc ứng viên... bà nên tự quăng quật, thật lặng lẽ, một phương pháp tự nguyện.
15 If a Witness makes decisions on the basis of Bible counsel offered by the Governing Body, he does so of his own volition because his own study of the Bible has convinced hlặng that this is the proper course.
15 Nếu một Nhân-chứng quyết định tuân theo lời khulặng phụ thuộc vào Kinh-thánh bởi Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương kiến nghị, thì anh hành động bởi vì trường đoản cú ý, bởi vì qua Việc học tập Kinh-thánh, anh thấy rằng kia là vấn đề đúng cần theo.
Whichever way they want khổng lồ bởi vì it, of their own volition, they"re trying khổng lồ make their own lives differently, và worldwide, we"ve sầu got communities across America và Japan -- it"s incredible, isn"t it?
Tùy biện pháp họ có nhu cầu làm, phụ thuộc vào hy vọng muốn của họ, họ vẫn ráng làm cuộc sống thường ngày của họ khác biệt hơn, với bên trên thể giới, công ty chúng tôi có nhiều xã hội xuyên ổn Mỹ cùng Nhật, cạnh tranh tin phải không?