Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 3

Đề thi Violympic Tân oán tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng ba năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán thù bằng Tiếng Anh qua mạng giành riêng cho học viên lớp 3 có đáp án đi cùng. Mời quý thầy cô với những em học sinh kinhdientamquoc.vn về đề thi Violympic Tân oán tiếng Anh lớp 3 nhằm tìm hiểu thêm với ôn luyện. Chúc các em đạt tác dụng tối đa tại kỳ thi Violympic sắp tới đây.

Bạn đang xem: Violympic toán tiếng anh lớp 3

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Sở đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học tập 2016 - 2017

Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 3 vòng mông năm năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ từ tăng dần


Bài 2: Điền hiệu quả thích hợp vào vị trí trống

Câu 1: 5 x 8 + 95 ... 700 - 548

Câu 2: Calculate: 123 + 222 = ...

Câu 3: The number just after 659 is ...

Xem thêm: Truyền Thuyết Về “ Gót Chân Achilles Là Gì, Ý Nghĩa Thực Sự Của Câu Nói Gót Chân A

Câu 4: The number 795, the digit ... is in the ones place.

Câu 5: A polyline ABCD"s length is 543centimet. The total length of AB and BC is 227centimet. The length of CD is ...cm

Câu 6: Find X such that 5 x 9 + 13

Câu 8: How many squares are there in this figure?

Bài 3: Cóc kim cương tài ba

Câu 1: In 892, which digit is in the tens place?

a) 1 b) 2 c) 8 d) 9

Câu 2: Compute 783 - 107 + 15 = ...

a) 692 b) 691 c) 681 d) 682

Câu 3: Which of the following numbers is the smallest?

a) 435 b) 457 c) 547 d) 534

Câu 4: Which of the following numbers has digit 9 in the hundred place?

a) 946 b) 219 c) 395 d) 359

Câu 5: How many distinct 3 - digit numbers that can be formed by using 3 digit 3, 4, 5 are there?

a) 6 b) 4 c) 8 d) 3

Câu 6: How many triangles are there in this figure?a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

Câu 7: How many numbers from 10 lớn 99 have sầu sum of their digits equal lớn 9?

a) 10 b) đôi mươi c) 18 d) 9

Câu 8: 223 + ... = 338. The correct number khổng lồ fill in the blank is?

a) 163 b) 166 c) 165 d) 164

Câu 9: Choose the greademo number

a) 148 b) 481 c) 814 d) 841

Câu 10: Write consecutive numbers from 1 to lớn 15 lớn size one number, then this number has ... digits

a) 27 b) 30 c) 15 d) 21

Đáp án đề thi Violympic Toán thù tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Bài 1: Sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần