Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp

Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo với quản trị doanh nghiệp


*

Địa chỉ: 46 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, 51 Bến Chương Dương, Quận 1, Hồ Chí Minh

Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo cùng Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ vị Hiệp hội doanh nghiệp tp.hcm thành lập. Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý bên nước và tổ chức khoa học, nhằm góp doanh nghiệp nâng cấp năng lực hoạt động, cải tiến công nghệ. Chức năng chủ yếu của Viện bao gồm:

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ- Nghiên cứu, tham tối ưu tác tư vấn, phản biện với những cơ quan quản lý công ty nước về quy hoạch, cơ chế liên quan lại đến hoạt động sản xuất sale của doanh nghiệp- Thực hiện các nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt thuộc các lĩnh vực: chính sách phát triển tởm tế, luật, thuế, quản trị doanh nghiệp…- Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân, sở ngành thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.- Nghiên cứu, huấn luyện cùng chuyển giao công nghệ - kỹ thuật quản trị doanh nghiệp: khảo tiếp giáp phân tích thị trường, lập với đánh giá bán hiệu quả dự án đầu tư, tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống thông tin kế toán – kiểm toán, quản trị tài chính…- Tổ chức hội thảo, report chuyên đề thuộc các lĩnh vực tởm tế buôn bản hội theo nhu cầu của doanh nghiệp

HỢP TÁC ĐÀO TẠOViện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo & Quản trị doanh nghiệp (Leadman SRI) liên kết với các đơn vị giáo dục trong và quanh đó nước tổ chức đào tạo các khóa học nhiều năm hạn:

- Trung cấp siêng nghiệp các ngành: Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán…- Cao đẳng những ngành: Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị ghê doanh…- Đại học tại chức, thiết yếu quy bằng hai những ngành: Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị tởm doanh…- Thạc sỹ quản trị kinh doanh, tài bao gồm do các Trường Đại học uy tín ở Hoa Kỳ, Anh quốc, Úc cấp.

TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN

- Giám đốc điều hành (CEO)- Giám đốc tài bao gồm (CFO)- Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư (PM)- Quản lý tòa đơn vị (Building Management)- Huấn luyện an ninh lao động cho những công ty xây dựng- Bồi dưỡng kiến thức bất động sản (Môi giới, Quản lý sàn, Định giá BĐS)- Ứng dụng phong thủy trong kiến trúc, xây dựng và bất động sản- Lập cùng thẩm định dự án đầu tư- Quản lý dự án đầu tư xây dựng- thống kê giám sát thi công xây dựng công trình- Kỹ sư định giá xây dựng- Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu- Bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường- Lập dự toán xây dựng công trình- Ứng dụng Ms.Project vào quản lý dự án- Bồi dưỡng Kế toán trưởng- Quản trị nguồn nhân lực- Quản trị văn phòng, soạn thảo văn bản cùng lưu trữ hồ sơ- Bồi dưỡng nghiệp vụ thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm cho thủ tục về thuế- Kỹ năng thực hành khai thuế và làm report thuế