Vẽ biểu đồ cột như thế nào

BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI thpt QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Dấu hiệu phân biệt biểu đồ gia dụng Cột (địa lý)

 

b. Giải pháp vẽ biểu vật Cột (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-70)

" data-medium-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=300" data-large-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9821" src="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png" alt="T-70" width="792" height="768" srcset="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png 792w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=150&h=145 150w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=300&h=291 300w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-70)

" data-image-caption="Áo thun T-Shirt (Mẫu T-02)

" data-medium-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=300" data-large-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10587" src="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Do1) - TOLD channel" width="1120" height="1112" srcset="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png 1120w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=300&h=298 300w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=768&h=763 768w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=1024&h=1017 1024w" sizes="(max-width: 1120px) 100vw, 1120px" />Áo phông thun T-Shirt (Mẫu T-02)

c. Cách nhận xét biểu thứ Cột (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png" alt="T-72" width="792" height="768" srcset="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150&h=145 150w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300&h=291 300w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-72)

d. Các lỗi thường chạm mặt khi vẽ biểu vật dụng Cột (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-61)

" data-medium-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=300" data-large-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9742" src="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png" alt="T-61" width="764" height="748" srcset="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png 764w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=150&h=147 150w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=300&h=294 300w" sizes="(max-width: 764px) 100vw, 764px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-61)

" data-image-caption="Áo phông thun T-Shirt (Mẫu T-01)

" data-medium-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=300" data-large-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10574" src="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Den2) - TOLD channel" width="1120" height="1112" srcset="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png 1120w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=300&h=298 300w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=768&h=763 768w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=1024&h=1017 1024w" sizes="(max-width: 1120px) 100vw, 1120px" />Áo thun T-Shirt (Mẫu T-01)

 

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png" alt="T-48" width="760" height="766" srcset="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150&h=150 150w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298&h=300 298w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-48)

" data-image-caption="Áo phông thun T-Shirt (Mẫu T-03)

" data-medium-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=297" data-large-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10598" src="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Than cui2) - TOLD channel" width="1108" height="1118" srcset="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png 1108w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=297&h=300 297w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=768&h=775 768w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=1015&h=1024 1015w" sizes="(max-width: 1108px) 100vw, 1108px" />Áo phông T-Shirt (Mẫu T-03)

e. Lấy ví dụ minh họa cụ thể biểu thứ Cột (địa lý)

" data-image-caption="Áo thun T-Shirt (Mẫu T-04)

" data-medium-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=300" data-large-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10613" src="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Xanh nuoc bien2) - TOLD channel" width="1126" height="1126" srcset="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png 1126w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=300&h=300 300w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=768&h=768 768w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=1024&h=1024 1024w" sizes="(max-width: 1126px) 100vw, 1126px" />Áo phông T-Shirt (Mẫu T-04)

 

 Ví dụ khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ cột như thế nào

mang lại bảng số liệu sau:

SỐ LƯỢNG THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH

VÀ THỊ XÃ Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM, NĂM 2014

(Đơn vị: đô thị)

Đô thị

Vùng

Thành phố

thuộc tỉnh

Thị buôn bản

ở các vùng

Trung du miền núi Bắc Bộ

13

5

Đồng bởi Sông Hồng

12

6

Bắc Trung Bộ

6

10

Duyên hải phái mạnh Trung Bộ

9

4

Tây Nguyên

5

4

Đông nam Bộ

5

8

Đồng bởi Sông Cửu Long

14

10

Vẽ biểu đồ tương thích nhất thể hiện số lượng thành phố trực nằm trong tỉnh với thị buôn bản ở những vùng của Việt Nam, năm 2014.

Cách vẽ:

 

Bài 2.

Xem thêm: Thế Nào Là 2 Số Nguyên Tố Cùng Nhau Cho Ví Dụ, Thế Nào Là Hai Số Nguyên Tố Cùng Nhau

mang lại bảng số liệu sau:

TỔNG MỨC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

(Đơn vị: triệu USD)

Năm

Tổng mức

1995

20052010

2014

Xuất khẩu

5 448,9

32 447,172 236,7

150 217,1

Nhập khẩu

8 155,4

36 761,184 838,6

147 849,1

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất thể hiện tổng mức vốn lưu ship hàng hoá xuất, nhập khẩu và cán ân xuất, nhập vào của Việt Nam, quy trình tiến độ 1995 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=300" data-large-file="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9680" src="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png" alt="T-51" width="796" height="768" srcset="https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png 796w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=150&h=145 150w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=300&h=289 300w, https://kinhdientamquoc.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=768&h=741 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

Bài 3. đến bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 1995-2014

Lúa

 

Vùng

Diện tích

(nghìn ha)

Sản lượng

(nghìn tấn)

1995

2005201419952005

2014

Đồng bằng sông Hồng

1238,1

1186,11122,85207,16398,4

6756,8

Đồng bằng sông Cửu Long3190,63826,34246,612831,719298,525244,2

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất thể hiện diện tích s và sản lượng lúa cả năm của vùng Đồng bởi sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1995-2014.