ƯỚC LƯỢNG LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Ước lượng là gì

*
*
*

ước lượng
*

- đgt. Đoán định con số một bí quyết đại khái không dựa vào sự tính toán cụ thể chính xác: cầu lượng của người đến xem theo kết quả ước lượng ban sơ ước lượng vậy mà chính xác.


*

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Mindmap Là Gì ?  Sử Dụng Thế Nào Cho Hiệu Quả? Mind Map Và Những Điều Cần Biết

*

*

ước lượng

ước lượng verb
khổng lồ estimate, khổng lồ measurecostingestimateđộ không nên tiêu chuẩn chỉnh của cầu lượng: standard error of estimatesự ước lượng: estimateước lượng bất biến: invariant estimateước lượng chấp nhận được: admissible estimateước lượng đầy đủ: overall estimateước lượng hợp lý và phải chăng cực đại: maximum likelihood estimateước lượng hồi quy: regression estimateước lượng ko chệch: unbiased estimateước lượng minimac: minimax estimateước lượng minimax: minimax estimateước lượng số điểm Zêro: estimate for the number of zerosước lượng trên: upper estimateước lượng vững: consistent estimateestimationđộ không đúng về mong lượng: error of estimationsự mong lượng: estimationsự mong lượng điểm: point estimationsự ước lượng đồng thời: simultaneous estimationsự ước lượng hữu hiệu: efficiency estimationsự mong lượng khoảng: interval estimationsự ước lượng liên tiếp: sequential estimationsự mong lượng lũ: flood estimationước lượng bằng lý thuyết: theoretical estimationước lượng bởi mắt: eye estimationước lượng hiệu dụng: efficiency estimationestimatorbộ mong lượng: estimatorhàm cầu lượng: estimatortính vững vàng của một cầu lượng: consistency of an estimatorước lượng bậc: quadratic estimatorước lượng bậc hai: quadratic estimatorước lượng bình phương bé nhỏ nhất: least square estimatorước lượng chệch: biased estimatorước lượng thiết yếu quy: regular estimatorước lượng hiệu quả: efficient estimatorước lượng hữu hiệu: efficient estimatorước lượng có lợi nhất: most efficient estimatorước lượng không chệch: unbiased estimatorước lượng ko chêch lệch: unbiased estimatorước lượng không thiết yếu quy: non-regular estimatorước lượng không vững: inconsistent estimatorước lượng tốt nhất: best estimatorước lượng đường tính: linear estimatorước lượng hoàn hảo nhất không chệch: absolutely unbiased estimatorước lượng tỷ số: ratio estimatorước lượng vững: consistent estimatorevaluateevaluationsự ước lượng: evaluationsự mong lượng bởi số: numerical evaluationsự mong lượng giả định: what-if evaluationsự ước lượng xấp xỉ: approximate evaluationước lượng chuyển tiếp công thức: transition formula evaluationước lượng nút tổn hao: loss evaluationratesizevaluationđược ước lượngestimateddữ liệu cầu lượngestimated datagiá trị mong lượngestimated valuehàm lượng độ ẩm ước lượngestimated moisture contenthệ số nén mong lượngestimated compression ratiokhông mong lượng đượcinestimablesự cầu lượng cài đặt trọngload estimatingthời gian trôi qua ước lượngestimated elapsed timethời gian trung bình ước lượng thân hai lần sự cốEstimated Mean Time Between Failure (EMTBF)trị số mong lượngestimated valuetrọng tải thông thường ước lượngestimated normal payloadcomputationestimatebản khai giá cầu lượng: rough estimatebản khai giá ước lượng: preliminary estimatesai số tiêu chuẩn chỉnh của cầu lượng: standard error of estimatesự cầu lượng: estimatesự ước lượng bằng mắt: ocular estimatesự cầu lượng chắc: hard estimatesự ước lượng dĩ nhiên chắn: hard estimatesự ước lượng số thu hoạch (của một vụ): crop estimatesự ước lượng thận trọng: safe estimateước lượng giá bán: sale estimateước lượng khoảng: interval estimateestimationkỹ thuât cầu lượng: technique of estimationphương pháp mong lượng: method of estimationsự cầu lượng: estimationsự ước lượng phí tổn tổn: estimation of costsước lượng điểm: point estimationestimatorcông thức mong lượng: estimatorthống kê ước lượng: estimatorthống kê ước lượng: consistent estimatorthống kê cầu lượng đủ: unbiased estimatorthống kê mong lượng đủ: sufficient estimatorthống kê ước lượng hiệu quả: sufficient estimatorthống kê cầu lượng vững: consistent estimatorthống quả mong lượng hiệu quả: efficient estimatorevaluationsự ước lượng: evaluationsự mong lượng ngân sách: budgetary evaluationputban khai giá cầu lượngpreliminary investigationnăng suất mong lượngcrude productivityphương pháp ước lượngapproximate methodphương trình cầu lượngestimating equationsự tấn công giá, định giá, mong lượng lạirevaluationước lượng (mức tổn thất)assessmentước lượng điểmestimated tare