Unstable Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Unstable là gì

*
*
*

unstable
*

unstable /" n"steibl/ tính từ không đúng định, không vững, ko chắc, ko bền hay nắm đổi, không kiên định, không nhất quyết (tính tình)
không bềnunstable equilibrium: sự cân đối không bềnunstable equilibrium: cân đối không bềnunstable hydrocarbon: hidrocacbon ko bềnunstable shock: kích hễ không bềnunstable state: trạng thái không bềnkhông cân nặng bằngkhông chắckhông ổn định địnhunstable arc: hồ quang bất ổn địnhunstable completion: mắt bất ổn địnhunstable completion: thành phần không đúng địnhunstable component: mắt bất ổn địnhunstable compound: hợp chất không ổn địnhunstable embankment: nền đắp bất ổn địnhunstable flow: cái chảy không ổn địnhunstable flow: loại không ổn địnhunstable flows: mẫu chảy sai trái địnhunstable fracture: dấu nứt không đúng địnhunstable ground: đất không ổn địnhunstable jump: nước khiêu vũ không ổn định địnhunstable nucleus: hạt nhân sai trái địnhunstable oscillation: xấp xỉ không ổn định địnhunstable shock: kích đụng không ổn địnhunstable slope: bờ dốc sai trái địnhunstable soil: khu đất không ổn định địnhunstable state: trạng thái sai trái địnhunstable system: hệ sai trái địnhunstable wave: sóng không đúng địnhLĩnh vực: xây dựngkhông bền (vững)Lĩnh vực: hóa học & vật liệukhông bồnunstable algorithmthuật toán bất ổn địnhunstable equilibriumcân bằng không ổn định địnhunstable grade natural gasolinexăng thiên nhiên không ổn địnhkhông ổn định địnhcompany unstable standing: doanh nghiệp có địa vị không ổn địnhunstable economic growth: tăng trưởng kinh tế tài chính không ổn địnhunstable economy: nền kinh tế không ổn địnhunstable employment: công nạp năng lượng việc làm không ổn địnhunstable equilibrium: sự cân đối không ổn địnhunstable exchange market: thị trường ngoại ân hận không ổn định địnhunstable exchange rate: hối hận suất không đúng địnhunstable market: thị phần không ổn định địnhunstable prices: chi tiêu không ổn định địnhthị trường không ổn địnhunstable employmentcông nạp năng lượng việc có tác dụng không ổn đinh o không ổn định, không bền
*

Xem thêm: Tải Ứng Dụng Chặn Quảng Cáo Miễn Phí, Trình Chặn Quảng Cáo Miễn Phí

*

*

unstable

Từ điển Collocation

unstable adj.

1 likely to lớn change suddenly

VERBS appear, be, seem | become | remain | make sth, render sth Prison order is rendered unstable by young inmates serving short sentences.

ADV. extremely, highly, very | increasingly | rather, relatively, somewhat | basically, inherently | notoriously The building trade is notoriously unstable. | economically, politically a politically unstable region

2 not mentally normal

VERBS be, seem | become

ADV. highly, very | rather | emotionally, mentally vulnerable, emotionally unstable individuals

3 likely to move or fall

VERBS be, feel, look, seem | become, get The building was beginning to lớn get unstable. | make sth

ADV. dangerously, extremely, very The wall was dangerously unstable. | rather, slightly

Từ điển WordNet


adj.

lacking stability or fixity or firmness

unstable political conditions

the tower proved to be unstable in the high wind

an unstable world economy

highly or violently reactive

sensitive & highly unstable compounds

disposed to psychological variability

his rather unstable religious convictions


English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: unreliable unsafe unsound unsteady unsure weakant.: stable