TRIBUTE LÀ GÌ

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vkinhdientamquoc.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
tribute
*
tribute<"tribju:t>danh từ thứ triều cống; đồ cống nạp vật tặng, tiếng nói để tỏ lòng kính trọng; chiếc để tỏ lòng tôn kính floral tributes hoa khuyến mãi Tributes to the dead Premier have been received from all over the world đa số lời ai điếu vị thủ tướng quá núm đã được gửi tới từ khắp nơi trên thế giới the mourners stood in silent tribute as the coffin was laid khổng lồ rest những người đưa tang đứng lặng lặng thành kính khi cỗ áo được hạ xuống khu vực an ngủ cuối cùng với sự chỉ báo sức hữu ích của đồ vật gi his recovery is a tribute to lớn the doctors" skill sự bình phục của anh ấy là một trong chỉ báo tài năng của các bác sĩ to lớn pay tribute khổng lồ somebody/something coi pay
*
/"tribju:t/ danh từ đồ vật cống, đồ dùng cống khổng lồ lay under tribute bắt cần nộp cống khổng lồ pay tribute nộp cống vật khuyến mãi ngay để tỏ lòng kính trọng; cái để tỏ lòng thành kính floral tributes hoa tặng ngay

*