Tránh thai theo chu kỳ kinh nguyệt như thế nào

Việc nắm rõ chu kỳ luân hồi ghê nguyệt an toàn để giúp đỡ bà mẹ xác định đúng đắn vòng khiếp và ngày rụng trứng. Từ đó, tính được ngày trúc thai và tránh tnhì an toàn.

Đề cùa tới chủ thể này,