Naver Từ Điển Hàn

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Naver từ điển hàn

*
*
*

Từ điển Hàn Việt.Korean-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt tự điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

quý khách hàng hoàn toàn có thể setup ứng dụng Phần mượt tự điển trên Windows nhằm tra từ bỏ điển tiện lợi lúc phát âm vnạp năng lượng bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, người học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) gồm đặc thù từ bỏ điển, gồm đặc điểm sách vở a dictionary style: vnạp năng lượng sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh giấy tờ
thỏng mục
contents dictionary entry : điểm vào tlỗi mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống trường đoản cú điển tài ngulặng lên tiếng
automatic dictionary : từ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ điển ký hiệu xung quanh kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu ngoại trừ phức tạp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu lộ
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : thiết bị trường đoản cú tự điển
electronic commerce dictionary : tự điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn ban bố
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ bỏ điển nguồn báo cáo
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguim thông báo
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích hợp
machine dictionary : tự điển thứ
main dictionary : tự điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển gửi vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển địa điểm
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn công bố

Xem thêm: Con Đường Không Bao Giờ Thay Đổi!

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish