Tờ khai không đúng định dạng với xsd la the nao

Sau khi download các bạn mở file cài đặt ứng dụng => Next…..Install cho đến khi vượt trình cài đặt hoàn tất.

Bạn đang xem: Tờ khai không đúng định dạng với xsd la the nao


*

*

Lưu ý: lỗi báo không nên ở chiếc nào thì sửa ở chiếc đó, không sửa số đông dòng khác. Các tờ khai không giống nhau có thể sai dữ liệu ở các dòng không giống nhau. Bởi vậy số loại bị sai được minh họa trong nội dung bài viết này chỉ dùng để làm tham khảo
Dữ liệu không đúng tại dòng: 156. – bỏ ra tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’
– lý do chính gây nên lỗi bên trên là nghỉ ngơi phụ lục đẩy ra của tờ khai 01/GTGT, NNT đểthừa dòng trống không có dữ liệu. NNT vui mắt click vào hồ hết dòng đó với ấn F6 nhằm xóa dòng. Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được.– người nộp thuế lưu ý, tính từ lúc quý I/2015 doanh nghiệp chưa phải nộp bảng kê sở hữu vào, đẩy ra khi nộp tờ khai thuế GTGT vì vậy, sau khoản thời gian đã kê khai và bao gồm số liệu tổng doanh thu và tổng thuế cung cấp ra, NNT rất có thể xóa quăng quật phụ lục này
Lỗi 3:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 445. – bỏ ra tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘0.00’ is not a valid value for ‘integer’.Trả lời:
Người nộp thuế gặp mặt lỗi này lúc nộp tờ khai báo cáo tài bao gồm theo format XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi bằng Notepad++, tìm về dòng bị lỗi với sửa giá chỉ trị0.00thành0rồi cất giữ và nộp tờ khai.
*

Lỗi 5:Tờ khai ko đúng format với XSD. -Dữ liệu không đúng tại dòng: 102. – chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonDKiTiepSDung’ is not complete. One of ‘“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon’ is expected.

Xem thêm: Phân Biệt Khái Niệm Điện Trường Khác Từ Trường Như Thế Nào, So Sánh Từ Trường Và Điện Trường


*

Lỗi 6:Tờ khai ko đúng format với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – bỏ ra tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.Trả lời: Lỗi này xẩy ra khi trên tờ khai report tình hình áp dụng hóa 1-1 bị thiếu giá trị ngày sinh sống cặp thẻ ngayDauKyBC vàngayCuoiKyBC. Fan nộp thuế mở tờ khai bởi Notepad++ và sửa như sau:
*

Lỗi 7:Tờ khai không đúng format với XSD:-Dữ liệu không đúng tại dòng: 53. – chi tiết:cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect lớn pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.
Mở tờ khai XML bởi Notepad, tìm dòng “tieuMucHachToan” và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy vậy mỗi loại tờ khai lại sở hữu tiểu mục hạch toán không giống nhau nên NNT để ý khi điền:+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT:1701+ Tờ khai thuế tiêu thụ quan trọng 01/TTĐB:0000
Lỗi 8
:Tờ khai không đúng format với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 122. – đưa ra tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’.
Lỗi này thường xẩy ra khi NNT lập tờ khai quyết toán thuế TNCN để trống chỉ tiêu 19 “Số thuế TNCN đang khấu trừ”. Tiêu chuẩn này cần phải nhập. Vì vậy nếu cá thể đó không khấu trừ thuế TNCN thì phải đặt số tiền là 0 (không được bỏ trống).
Lỗi 9:Tờ khai không đúng định hình với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “(<0-9>10)(-<0-9>3)? for type‘TINType’.Trả lời:
Lỗi này xẩy ra do NNT kê khai sai câu chữ trên hóa đơn, nguyên nhân thường chạm mặt nhất là vì gõ MST tất cả dấu biện pháp ở giữa hoặc sống cuối hoặc gõ mã số thuế trụ sở bị thiếu dấu gạch ngang tách bóc riêng 3 số cuối, NNT sửa lại cho đúng và giữ lại là được.