Tiếp tuyến là gì

Tiếp con đường (tangent) là con đường thẳng chỉ tiếp xúc, chứ không cần giảm đồ thị trên một điểm duy nhất đinc. Khái niệm tiếp tuyến đường hữu ích Lúc được áp dụng vào kinh tế tài chính nhằm xác định độ dốc tuyệt thông số góc của một con đường tại một điểm một mực dọc theo hướng đó. Ví dụ, so sánh con đường lãnh đạm cho thấy thêm quý khách hành vi hợp lý và phải chăng đã tra cứu bí quyết tối nhiều hóa lợi ích của chính bản thân mình bằn cách lựa chọn một phối hợp nhì sản phẩm X với Y làm sao cho đường chi phí của anh ta tiếp tuyến với mặt đường thờ ơ cao nhất rất có thể có, chính vì chỉ trên điểm này giá kha khá của những sản phẩm mới toanh tương xứng cùng với lợi ích kha khá của chúng. 

Hỏi Đáp