Tiếng anh lớp 4 nâng cao

Đề đánh giá tiếng Anh lớp 4 nâng cao

kinhdientamquoc.vn xin mang đến quý thầy cô giáo với các em học viên đề thi khám nghiệm môn Tiếng Anh lớp 4 nâng cấp. Đây là tài liệu ôn tập giành cho những em học viên hơi xuất sắc. Thông qua câu hỏi luyện tập với các đề bình chọn này sẽ giúp các em học viên ôn luyện, củng cố gắng lại vốn trường đoản cú vựng cùng ngữ pháp giờ Anh. Đồng thời, thông qua câu hỏi rèn luyện cùng với các dạng đề này sẽ giúp đỡ các em có tác dụng thân quen cùng với cấu tạo đề thi trắc nghiệm môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 nhằm sẵn sàng cho những bài bác thi và chất vấn bên trên lớp. Chúc những em học tập tốt!


200 câu hỏi ôn thi học viên xuất sắc giờ Anh lớp 4

Tổng đúng theo bài bác tập giờ Anh lớp 4 luyện thi IOE


I. Circle the best answer A,B,C or D:

1. It’s time ………………………. breakfast.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 nâng cao


A. to B. in C. for D. eat

2.What …………………………. is it? It’s seven o’clochồng.

A. day B. time C. year D. month

3. What time ……………………… it? It’s ten thirty.

A. are B. am C. be D. is

4.It’s time for………………………………?

A. lunch B. learn C. play D. dance

5. What time is it? It’s……………………….o’cloông xã.

A. thirty B. fourty C. twenty D. fifty

6. Excuse me.

………………………..?

A. Thanks B. No C. Yes D. What

7. Mai ……………………… lunch at 12.30.

A. have B. has C. does D. plays

8. What time does Lindomain authority have…………………..?

A. fifteen B. subject C. dinner D. football

9. My mother ………………….. lunch at twelve sầu o’clock.

A. have B. learns C. plays D. has


10. His brother ………………………….. lớn work at 6.45 A.M.

A. go B. speak C. play D. goes

11. Her mother ……………………….. T.V in the evening.

A. watches B. watch C. plays D. goes

12. His father goes lớn work …………………….. the morning.

A. on B. in C. at D. to

13. She goes to lớn bed at ……………………. Phường.M.

Xem thêm: Progressive House Là Gì ? Hot Dj Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Dòng Nhạc

A. 10.30 B. 25.30 C. 32.30 D. 40.45

14. …………………………….. he watch T.V in the evening? Yes, he does.

A. Do B. Does C. Play D. Don’t

15. …………………………… time bởi vì you have lunch? At 11.20

A. what B. where C. when D. who

16. My father doesn’t work …………………………. the evening.

A. on B. khổng lồ C. from D. in

17. I don’t ……………………….. T.V in the morning.

A. watches B. watch C. play D. learn

18. He works from 7.30A.M ………………………… 4.30 P..M.

A. on B. lớn C. at D. in

II. Choose the underlined word or phrase A, B, C or D

1. Where time is it? – It’s ten o’cloông chồng.


A B C D

2. My mother watch T.V in the evening.

A B C D

3. Nam go to school at 6.trăng tròn A.M in the morning.

A B C D

4. LiLi have lunch at 11.30 in the morning.

A B C D

5. I go khổng lồ school on 6.30 A.M in the morning.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Ounce Là Gì ? Một Ounce Bằng Bao Nhiêu Chỉ Vàng?

A B C D

III. Read the passage và then answer the following questions:

Hi, my name is Peter. This is my father. He gets up at six o’cloông xã. He has breakfast at 6.30 A.M. He goes to lớn work at 7 o’cloông chồng. He works from 7.30 A.M to lớn 4.30 P..M. He watches T.V in the evening. He goes khổng lồ bed at 10.45 P.M.


Chuyên mục: Tổng hợp