TIỀN THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀO

bí quyết hạch toán đề nghị trả tín đồ lao rượu cồn - tài khoản 334, hạch toán chi phí lương, chi phí công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội thuế thu nhập cá nhân cá nhân, ứng trước chi phí lương

Hướng dẫn giải pháp hạch toán buộc phải trả tín đồ lao hễ - tài khoản 334, hạch toántiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân cá nhân, ứng trước tiền lương và những khoản buộc phải trả khác đến nhân viên.

Bạn đang xem: Tiền thưởng cho nhân viên hạch toán như thế nào

1. Phép tắc kế toán thông tin tài khoản 334 - buộc phải trả người lao động

- tài khoản này dùng để phản ánh các khoản bắt buộc trả và thực trạng thanh toán các khoản yêu cầu trả cho tất cả những người lao động của người tiêu dùng về chi phí lương, chi phí công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và những khoản đề xuất trả không giống thuộc về thu nhập cá nhân của người lao động.

Sơ đồ chữ T hạch toán tài khoản 334

*

2. Kết cấu cùng nội dung thông tin tài khoản 334

Bên Nợ

Bên Có

- các khoản tiền lương, chi phí công, chi phí thưởng có đặc điểm lương, bảo đảm xã hội và các khoản khác đã trả, đang chi, đang ứng trước cho tất cả những người lao động;

- những khoản khấu trừ vào tiền lương, chi phí công của tín đồ lao động.

Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có đặc điểm lương, bảo đảm xã hội và những khoản khác buộc phải trả, yêu cầu chi cho những người lao động;

Số dư mặt Có:Các khoản tiền lương, tiền công, chi phí thưởng có đặc điểm lương và những khoản khác còn bắt buộc trả cho người lao động.
Tài khoản 334 hoàn toàn có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ tài khoản 334 (nếu có) phản ảnh số tiền đã trả to hơn số đề nghị trả về tiền lương, tiền công, chi phí thưởng và các khoản khác cho những người lao động.

3.Cách hạch toán khoản yêu cầu trả bạn lao động một vài nghiệp vụ:

a) Tính tiền lương, các khoản phụ cấp cho theo quy định cần trả cho những người lao động, ghi:

Nợ thông tin tài khoản 154 xây đắp cơ bạn dạng dở dang, hoặc

Nợ TK 241 xây dừng cơ bạn dạng dở dang, hoặc:

Nợ những TK 631, 642

có TK 334 - yêu cầu trả fan lao động.

b) chi phí thưởng trả mang đến công nhân viên:

- Khi xác định số tiền thưởng yêu cầu trả cho những người lao đụng từ quỹ khen thưởng, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh (3531)

Có TK 334 - bắt buộc trả người lao động

- khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng, ghi:

Nợ TK 334 - cần trả bạn lao động

Có các TK 111, 112,...

Xem thêm: Download 5 Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Khách Sạn, 9 Điểm!

c) Tính chi phí lương nghỉ phép thực tiễn phải trả cho công nhân viên, ghi:

Nợ những TK 154, 642

Nợ TK 335 - chi tiêu phải trả (nếu tất cả trích trước tiền lương nghỉ ngơi phép)

Có TK 334 - buộc phải trả bạn lao động

d) Tính tiền bảo đảm xã hội (ốm đau, bầu sản, tai nạn,...) buộc phải trả mang lại công nhân viên, ghi:

Nợ TK 338 - cần trả, cần nộp khác (3383)

Có TK 334 - cần trả bạn lao động

đ) những khoản đề xuất khấu trừ vào lương và thu nhập của công nhân viên cấp dưới và fan lao đụng khác của khách hàng như tiền tạm thời ứng chưa bỏ ra hết, bảo hiểm y tế, bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền thu bồi thường về gia tài thiếu theo quyết định xử lý.... Ghi:

Nợ TK 334 - buộc phải trả tín đồ lao rượu cồn (3341, 3348)

Có TK 141 tạm ứng

Có TK 338 bắt buộc trả, bắt buộc nộp khác

Có TK 138 - nên thu khác.

e) Tính chi phí thuế các khoản thu nhập cá nhân của công nhân viên và bạn lao hễ khác của doanh nghiệp phải nộp nhà nước, ghi:

Nợ TK 334 - nên trả fan lao động (3341, 3348)

Có TK 333 - Thuế và những khoản đề nghị nộp công ty nước (3335).

g) khi ứng trước hoặc thực trả chi phí lương, chi phí công đến công nhân viên cấp dưới và fan lao đụng khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 - cần trả bạn lao động

Có những TK 111, 112,...

h) Thanh toán các khoản buộc phải trả mang lại công nhân viên và người lao cồn khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 - nên trả tín đồ lao động

Có thông tin tài khoản 3335 Thuế TNCN (nếu có)

Có những TK 111, 112,...


i) Trường đúng theo trả lương hoặc thưởng mang lại công nhân viên cấp dưới và bạn lao rượu cồn khác của doanh nghiệp bằng sản phẩm, mặt hàng hoá, kế toán phản ảnh doanh thu bán sản phẩm không bao gồm thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 334 - yêu cầu trả tín đồ lao động

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).


k) xác định và thanh toán những khoản khác đề xuất trả cho công nhân viên và người lao động khác của người sử dụng như tiền nạp năng lượng ca, chi phí nhà, tiền điện thoại, học tập phí, thẻ hội viên...:

- Khi xác minh được số phải trả mang lại công nhân viên cấp dưới và người lao hễ của doanh nghiệp, ghi:

Nợ các TK 154 (631), 642, 241 ...

Có TK 334 - cần trả fan lao động

- Khi bỏ ra trả tiền lương và các khoản khác đến công nhân viên cấp dưới và người lao đụng khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 - bắt buộc trả người lao động

Có các TK 111, 112,...

Kế toán Thiên Ưng là một trong đơn vị huấn luyện kế toán thực tế hàng đầu tại Hà Nội: dạy dỗ học thực hành thực tế kế toán trực tiếp trên giấy tờ thực tế, dạy kê khai thuế, tính thuế - Quyết toán thuế, triển khai xong sổ sách – Lập report tài bao gồm thực tế, chuyến sâu…