TỈ KHỐI HƠI LÀ GÌ

1. Tỷ khối khá là gì?

Tỷ khối là định nghĩa chỉ sử dụng cho chất khí. Nó là công thức xác định phân tử khối của chất A so với chất B xem chất A nặng rộng hay nhẹ nhàng hơn chất B từng nào lần. Đây cũng chính là ý nghĩa sâu sắc của tỉ khối hóa học khí.

Bạn đang xem: Tỉ khối hơi là gì

2. Phương pháp tính và bài bác tập tính tỉ khối hơi.

- cách làm tính tỉ khối hơi

*
Tỉ khối hơi là gì? cách tính và bài bác tập tính tỉ khối hơi?" width="102">

Trong đó:

+ dA/B là tỉ khối của khí A so với khí B

+ MA là khối lượng mol của khí A

+ MB là khối lượng mol của khí B

Tỉ khối khá của khí A so với không khí

- Để biết khí A nặng hơn hay nhẹ nhàng hơn không khí từng nào lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với cân nặng “mol ko khí”.

- Trong bầu không khí để dễ dàng ta coi như cất 80% khí nitơ và 20% khí oxi. Vậy trọng lượng mol của bầu không khí là

Mkk = (28.0,8)+(32.0,2)≈29(g/mol)

- Từ đó ta bao gồm công thức tỷ khối của chất khí A so với bầu không khí là:

*
Tỉ khối hơi là gì? phương pháp tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 2)" width="159">

Ví dụ: So sánh tỉ khối của khí cacbonic cùng không khí

Cách giải

Ta có: Tỉ khối khá của khí cacbonic so với không khí là

*
Tỉ khối khá là gì? phương pháp tính và bài bác tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 3)" width="190">

Vậy khí cacbonic nặng rộng không khí 1,517 lần.

Tỉ khối hơi của khí A đối với khí B

- Để biết khí A nặng hơn hay nhẹ nhàng hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh trọng lượng mol của khí A (MA) với cân nặng mol của khí B (MB).

*
Tỉ khối tương đối là gì? phương pháp tính và bài xích tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 4)" width="99">

- Hoặc ngược lại, để biết khí B nặng rộng hay khối lượng nhẹ hơn khí A bao nhiêu lần, ta so sánh trọng lượng mol của khí B (MB) với cân nặng mol của khí A (MA)

*
Tỉ khối tương đối là gì? phương pháp tính và bài xích tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 5)" width="116">

Một số phương pháp tính tỉ khối hơi thường gặp

- Tỉ khối khá của hóa học khí A so với oxi

Khí oxi có cân nặng mol là 32. Vậy tỉ khối tương đối của chất A so với oxi được xem bằng công thức:

*
Tỉ khối hơi là gì? phương pháp tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 6)" width="176">

Ví dụ: So sánh trọng lượng của khí cacbonic và khí oxi

Cách giải:

Ta có: 

*
Tỉ khối tương đối là gì? phương pháp tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 7)" width="192">

Vậy khí cacbonic nặng rộng khí oxi 1,375 lần.

Tương tự, ta có:

Tỉ khối hơi của hóa học khí A đối với nitơ: 

*
Tỉ khối hơi là gì? phương pháp tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 8)" width="155">

Tỉ khối hơi của hóa học khí A đối với heli:

 

*
Tỉ khối hơi là gì? phương pháp tính và bài xích tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 9)" width="162">

- Tỉ khối tương đối của láo hợp bao gồm ozon với oxi

Ví dụ: Hỗn đúng theo X bao gồm ozon với oxi gồm tỉ khối so với hiđro bởi 18. Tính yếu tố theo thể tích của các thành phần hỗn hợp không khí.

Xem thêm: Chiến Lược Sbu Là Gì - Tầm Quan Trọng Của Sbu Trong Doanh Nghiệp

Cách giải:

*
Tỉ khối tương đối là gì? phương pháp tính và bài bác tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 10)" width="269">

3. Những dạng toán về tỉ khối hơi

Từ khái niệm tỉ khối hơi là gì, dưới đây Top giải thuật sẽ giới thiệu đến các bạn các dạng bài tập chăm đề tỉ khối tương đối của hóa học khí.

Dạng 1: Tính tỉ khối hóa học khí

Phương pháp:

- Dạng cơ bản: Sử dụng các công thức tính tỉ khối để đo lường và tính toán các yêu ước của đề bài.

- Dạng nâng cao: Tính tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí với khí hay các thành phần hỗn hợp khí khác, hoặc đối với không khí.

Dạng 2: Tính khối lượng mol

Phương pháp:

Xét các thành phần hỗn hợp khí X chứa:

Khí X1(M1) có a1 mol

Khí X2(M2) có a2 mol

Khí X3(M3) có a3 mol

…….

Khí Xn(Mn) có an mol

Khi đó: 

*
Tỉ khối hơi là gì? phương pháp tính và bài bác tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 11)" width="450">

(với a là % số mol khí máy nhất)

Dạng 3: bài xích tập tổng hợp

Phương pháp

Áp dụng những công thức sau đây:

*
Tỉ khối hơi là gì? cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 12)" width="454">

Ví dụ: Một các thành phần hỗn hợp X gồm H2 và O2 (không tất cả phản ứng xảy ra) gồm tỉ khối so với không gian là 0,3276.

a. Tính khối lượng mol vừa phải của láo hợp.

b. Tính thành phần xác suất theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp (bằng 2 biện pháp khác nhau).

Cách giải:

*
Tỉ khối khá là gì? phương pháp tính và bài xích tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 13)" width="609">