Thời gian sắp tới tiếng anh là gì

Học tiếng anh cơ bản: Các nhiều từ chỉ thời hạn trong giờ anh

Specifying the day - Ngày

the day before yesterday hôm kia
yesterday hôm qua
today hôm nay
tomorrow ngày mai
the day after tomorrow ngày kia

Specifying the time of day - Buổi trong ngày

last night buổi tối qua
tonight về tối nay
tomorrow night buổi tối mai
in the morning vào buổi sáng
in the afternoon vào buổi chiều
in the evening vào buổi tối
yesterday morning sáng qua
yesterday afternoon chiều qua
yesterday evening về tối qua
this morning sáng sủa nay
this afternoon chiều nay
this evening tối nay
tomorrow morning sáng sủa mai
tomorrow afternoon chiều mai
tomorrow evening tối mai
*

Specifying the week, month, or year - Tuần, mon, năm

last week tuần trước
last month tháng trước
last year năm ngoái
this week tuần này
this month mon này hoc tieng anh
this year năm nay
next week tuần sau
next month mon sau
next year năm sau

Video hoàn toàn có thể các bạn quan lại tâm: Tiếng anh cơ bản

Khoá học giờ đồng hồ anh dành riêng cho tất cả những người mất cnạp năng lượng bản

Other time expressions - Các các từ chỉ thời gian khác

five minutes ago năm phút trước
an hour ago một giờ trước
a week ago một tuần lễ trước
two weeks ago nhị tuần trước
a month ago một mon trước
a year ago một năm trước
a long time ago thọ rồi
in ten minutes" time or in ten minutes mười phút nữa
in an hour"s time or in an hour một giờ nữa
in a week"s time or in a week một tuần lễ nữa
in ten days" time or in ten days mười ngày nữa
in three weeks" time or in three weeks ba tuần nữa
in two months" time or in two months nhì tháng nữa
in ten years" time or in ten years mười năm nữa
the previous day Từ lâu đó
the previous week tuần trước đó
the previous month tháng trước đó
the previous year năm kia đóthời gian trước đó
the following day ngày sau đó
the following week tuần sau đó
the following month tháng sau đó
the following year năm tiếp theo đó

Duration - Khoảng thời gian

khi nói tới khoảng tầm thời gian trong tiếng Anh hay được sử dụng tự for nghỉ ngơi đằng trước, ví dụ như:

I lived in Canada for six months bản thân sinh sống sống Canadomain authority sáu tháng
I"ve worked here for nine years mình đã thao tác tại chỗ này được chín năm
I"m going to lớn France tomorrow for two weeks tương lai bản thân đang đi Pháp nhị tuần
we were swimming for a long time đàn mình đã bơi lội rất lâu

Frequency - Tần suất

never ko bao giờ
rarely hi hữu khi
occasionally thỉnh thoảng
sometimes thỉnh thoảng
often or frequently thường xuyên
usually or normally thường xuyên xuyên
always luôn luôn luôn
every day or daily hàng ngày
every week or weekly mặt hàng tuần
every month or monthly mặt hàng tháng
every year or yearly sản phẩm năm

Có những cách để nói đến chuỗi những sự khiếu nại trong thừa khứ đọng.

Bạn đang xem: Thời gian sắp tới tiếng anh là gì

Đây là 1 vài ba biện pháp thịnh hành.

- After (in the middle or at the beginning of a sentence - giữa câu hoặc đầu câu)- Afterwards / After that / After a while (at the beginning of a sentence - đầu câu)- Then / Before (in the middle or at the beginning of a sentence - đầu hoặc giữa câu)- Before that / Previously / Until then (At the beginning of a sentence - đầu câu)- By the time (in the middle of a sentence followed by a past perfect tense - thân câu, hễ tự sinh hoạt mệnh đề sau "by the time" phân chia sống thì thừa khứ hoàn thành)- By then / by that time (at the beginning of a sentence - đầu câu)Một vài ba các để giới thiệu sự khiếu nại tiếp đây vào chuỗi sự khiếu nại.

Later on Before long At that moment / Suddenly Meanwhile / At the same time Simultaneously (đó là cách nói long trọng rộng đối với meanwhile / at the same time)

Ví dụ:

I worked & then went shopping. Later on I met some friends for pizza. Tôi làm việc và rồi đi mua sắm. Rồi sau đó tôi vẫn cùng mấy người các bạn đi nạp năng lượng pizza.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Tình Trạng Máy Tính Tự Khởi Động Lại, Một Số Cách Khắc Phục Lỗi Tự Động Tắt

At that moment / Suddenly, I heard the door slam. Lúc đó/ Bỗng dưng tôi nghe cửa ngõ đóng sầm. Meanwhile / At the same time / Simultaneously my phone started to lớn ring. Ngay khi đó, điện thoại của mình bước đầu đổ chuông.