Thief là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Thief là gì

*
*
*

thief
*

thief /θi:f/ danh từ, số nhiều thieves kẻ trộm, kẻ cắpto lớn cry out thieves: kêu trộm, hô hoán thù kẻ trộmto lớn mix a thief khổng lồ catch thief dùng trộm cướp bắt trộm giật, lấy giặc bắt giặc; vỏ qukhông nhiều dày móng tay nhọnthieves" Latin (xem) Latin
bơm hútsample thief: bơm hút ít để mang mẫuwine thief: bơm hút rượukẻ cắpkẻ trộm <ɵi:f> danh từ o ống lấy mẫu vào thùng chứa ống bằng đống thau, nhôm hoặc thuỷ tinh được hạ xuống thùng chứa dầu để lấy mẫu dầu ở một độ sâu nhất định trong thùng hoặc cặn ở đáy thùng. o dụng cụ lấy mẫu dầu (từ bể, vào thùng chứa) § rod thief : pipet lấy mẫu dầu § thief formation : vỉa mất bùn § thief hatch : cửa lấy mẫu § thief hole : lỗ lấy mẫu § thief rod : ống lấy mẫu § thief svà : cat khiến tắc § thief kiểm tra : thử nghiệm dầu trong thùng chứa § thief zone : đới làm mất chất lưu bơm

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

Thief

Xem BURGLARY INSURANCE; HOMEOWNWERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP)

Xem thêm: Sah Là Gì ? Xuất Huyết Dưới Màng Nhện

*

*

*

thief

Từ điển Collocation

thief noun

ADJ. would-be The alarm is usually sufficient lớn deter a would-be thief. | common, petty | professional | casual, opportunist | sneak | car, jewel, etc.

QUANT. gang

VERB + THIEF catch

THIEF + VERB take sth, snatch sth, steal sth A thief snatched her handbag containing her wages. | escape with sth, get away with sth, make off with sth | break in | strike The thief struck while the family were out.