Thế nào là quy hoạch vùng

Sơ vật dụng qui hoạch vùng là sơ đồ gia dụng xác lập sự phân bố những lực lượng sản xuất, hệ thống dân cư thành phố và nông buôn bản trên phạm vi không gian lãnh thổ của một miền, một tỉnh hay là một vùng của thành phố lớn.

Bạn đang xem: Thế nào là quy hoạch vùng


*

Sơ vật dụng qui hoạch vùng

Khái niệm

Qui hoạch vùng trong giờ Anh được dùng bởi các từRegional Planning.

Sơ đồ gia dụng qui hoạch vùng là sơ trang bị xác lập sự phân bố những lực lượng sản xuất, hệ thống dân cư city và nông buôn bản trên phạm vi không gian lãnh thổ của một miền, một tỉnh hay như là một vùng của city lớn.

Xem thêm: Song Long Đại Đường Song Long Truyện, Đại Đường Song Long Truyện,

Thuật ngữ liên quan

- Qui hoạch vùnglà qui hoạch cụ thể hóa qui hoạch tổng thể giang sơn ở cung cấp vùng về không khí các vận động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị với phân bố dân cư nông thôn, xây cất vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, mối cung cấp nước lưu lại vực sông, áp dụng tài nguyên và bảo đảm an toàn môi ngôi trường trên đại lý kết nối những tỉnh.

- Qui hoạch thi công vùnglà bài toán tổ chức khối hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và khối hệ thống công trình hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng làng mạc hội vào địa giới hành bao gồm củamột tỉnhhoặcmột huyện, liên tỉnh, liên huyệnphù phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xóm hội vào từng thời kì.

Sơ thứ qui hoạch vùng được lập cho các loại vùng cương vực có tính năng tổng vừa lòng hoặc chăm ngành như:

- Qui hoạch vùng công nghiệp

- Qui hoạch vùng nông nghiệp

- Qui hoạch vùng du lịch – nghỉ ngơi ngơi

- Qui hoạch vùng phân bố người dân đô thị và nông thôn

- Qui hoạch vùng nước ngoài thành những thành phố lớn

Qui hoạch vùng tổng hợp thường được phân tích trên phạm vi của những vùng tài chính hành chủ yếu tỉnh, thị xã hoặc các khu vực kinh tế phạt triển.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của sơ trang bị qui hoạch vùng là:

- Đánh giá tổng hợp yếu tố hoàn cảnh và các nguồn lực cải cách và phát triển của vùng

- dự đoán các kĩ năng tăng trưởng về các mặt kinh tế, dân số, khu đất đai, yêu cầu xã hội…, hình thành những phương án cân đối khả năng với nhu cầu

- Xây dựng mục tiêu quan điểm phát triển vùng

- Định hướng tổ chức không gian nhằm phân định các vùng chức năng, cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo đảm môi trường

- lựa chọn các khu vực và đối tượng người tiêu dùng ưu tiên phân phát triển

- ý kiến đề nghị cơ chế cùng các cơ chế quản lí trở nên tân tiến vùng

(Tài liệu tham khảo:Giáo trình Qui hoạch xây dựng phát triển đô thị, GS.TS. Nguyễn nạm Bá (chủ biên), Đại học phong cách thiết kế Hà Nội, NXB Xây dựng, 2004. Khí cụ qui hoạch năm 2017. Chế độ xây dựng năm 2014)