THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP MỘT TAM GIÁC

kinhdientamquoc.vn: cùng kinhdientamquoc.vn qua bài bác <Định nghĩa> của Đường tròn ngoại tiếp tam giác cùng tổng hòa hợp lại các kiến thức về đường tròn nước ngoài tiếp tam giác và chỉ dẫn lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Thế nào là đường tròn ngoại tiếp một tam giác


Liên Hệ Cung và Dây Chu Vi Hình Tròn Diện Tích Hình Tròn Độ nhiều năm Cung Tròn Tiếp con đường Của Đường Tròn Góc có Đỉnh Ở bên phía trong Đường Tròn. Góc bao gồm Đỉnh Ở phía bên ngoài Đường Tròn Vị Trí Tương Đối Của nhị Đường Tròn
Phương Trình Đường Tròn nước ngoài Tiếp Tam Giác Phương Trình Tiếp tuyến Của Đường Tròn Phương Trình Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác

‍I. ĐỊNH NGHĨA ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC

Đường tròn ngoại tiếp tam giác hay còn được gọi là tam giác nội tiếp con đường tròn là mặt đường tròn trải qua ba đỉnh của tam giác.Ví dụ: △ABC bên trên nội tiếp con đường tròn (O, R =OA).

Xem thêm: In The Light Of Là Gì, Nghĩa Của Từ In Light Of, In (The) Light Of

II. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC

Đường tròn nước ngoài tiếp tam giác gồm tính chất:

Mỗi một tam giác chỉ bao gồm duy nhất 1 con đường tròn ngoại tiếp.Tâm của con đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm giữa 3 mặt đường trung trực của tam giác đó bởi vì đó bán kính của mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác thiết yếu bằng khoảng cách từ tâm đến 3 đỉnh của tam giác.Tâm của con đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là chính trung điểm của cạnh huyền.Đối cùng với tam giác đều, đường tròn ngoại tiếp với nội tiếp tam giác bao gồm cùng trung ương đường tròn với nhau.

Ví dụ:*

*

△EFG đều có đường tròn nội tiếp và mặt đường tròn nước ngoài tiếp cùng trung ương O.

III. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC

Ví dụ: mang đến ΔABC cân tại A, nội tiếp Đường tròn (O), đường cao AH giảm (O) làm việc D. Vày sao AD là đường kính của (O)?


*

Lời giải tham khảo:

Vì trung ương O là giao điểm của 3 mặt đường trung trực của Δ ABC nhưng ΔABC cân ở A bắt buộc đường cao AH cũng đó là trung trực ⇒ O ∈ AH

⇒ AD là dây qua trọng điểm ⇒ AD là con đường kính


Những thông tin trên kinhdientamquoc.vn chỉ mang tính chất tổng hợp, tham khảo. Bạn đọc nên suy xét trước khi thực hiện