THANH LÝ CÔNG CỤ DỤNG CỤ HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀO

1. Định khoản

1. Phân bổ giá trị còn sót lại của CCDC được thanh lý trong trường hợp CCDC vẫn còn đó giá trị sử dụng:

Nợ TK 623, 627, 641, 642…

Có TK 242

2. Ghi nhận thu nhập thu được từ các việc thanh lý CCDC

Nợ 111, 112…

Có 711 thu nhập cá nhân khác

2. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Ghi giảm CCDC được thanh lý bên trên sổ quan sát và theo dõi CCDC
Vào phân hệ Công núm dụng cụtab Ghi giảm, chọn công dụng Thêm.Nhập tại sao và chọn các CCDC được ghi giảm.

*

Sau khi khai báo xong, dấn Cất.

Bạn đang xem: Thanh lý công cụ dụng cụ hạch toán như thế nào

Bước 2: Cuối tháng, thực hiện phân chia giá trị còn sót lại của CCDC được thanh lý vào chi phí
Vào phân hệ Công cầm dụng cụtab phân chia chi phí, chọn công dụng Thêm.Chọn kỳ kế toán, tiếp nối nhấn Đồng ý.
*
Với đầy đủ CCDC đã làm được lập triệu chứng từ ghi giảm trong tháng, khối hệ thống sẽ lấy toàn thể giá trị còn sót lại của CCDC để tiến hành phân bổ.

Xem thêm: Mẫu Thẻ Đeo Đại Hội Chi Bộ Đảng, Tải Thẻ Đeo Đại Hội Đảng

*
Hệ thống đã tự động hóa thiết lập thông tin tỷ lệ phân bổ CCDC mang lại từng đối tượng người dùng liên quan, kế toán có thể thay đổi lại đúng cùng với với thực tiễn của doanh nghiệp.

*

Nhấn Cất.

Bước 3: Hạch toán thu nhập cá nhân thu được từ những việc thanh lý CCDC
Tùy thuộc vào vẻ ngoài thanh toán mà việc hạch toán được triển khai như sau:Nếu thu được bằng tiền mặt thì hạch toán bên trên phân hệ Quỹ.
*
Nếu thu được bởi tiền giữ hộ thì hạch toán bên trên phân hệ Ngân hàng.
*
Trường hợp thanh lý cần phải xuất hóa 1-1 thì sẽ triển khai trên phân hệ Bán mặt hàng (lập hóa đơn bán hàng không kiêm phiếu xuất kho).

*