Thạc Sĩ Quản Trị Trường Học

1. Thạc sĩ quản lí trị kinh doanh(thông báo tuyển sinh vào năm 2019 xemtại đây)- Chương trình huấn luyện và giảng dạy thạc sĩ siêng ngành bằng tiếng Anh, update chương trình quốc tế, tất cả tính áp dụng cao;- Đội ngũ giáo viên là PGS, TS, có phương thức giảng dạy hiện đại, luôn cập nhật, được đào tạo chủ yếu đuối ở những nước Pháp, Mỹ, Úc.- thời hạn học linh hoạt, góp học viên dễ sắp xếp công việc để tập trung học tập, nghiên cứu.- môi trường xung quanh học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, có sự hỗ trợ tối nhiều về mặt học tập thuật với hành chính, góp học viên yên trung tâm học tập nghiên cứu.

*
*

SttTên học phầnGhi chú
IKhối kiến thức chung
1Triết học(Philosophy)
2Phương pháp phân tích (Research Methodology)
3Tiếng Anh vào nghiên cứu(English for Academic Research)
IIKhối kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành
2.1Bắt buộc:
4Quản trị chiến lược nâng cao(Advanced Strategic Management)
5Quản trị tác nghiệp(Operations Management)
6Kế toán cho các quyết định quản ngại trị (Accounting for Management Decisions)
7Quản trị tài chính kế hoạch (Strategic Financial Management)
2.2Tự chọn:
8Kinh tế học quản lý(Managerial Economics)
9Quản trị nhân sự nâng cao(Advanced Human Resource Management)
10Quản trị và hành vi tổ chức(Management & Organizational Behaviour)
11Hệ thống tin tức và xử lý thông tin kinh tế(Information System và Economic Data)
12Thống kê ứng dụng(Applied Statistics)
13Tiếng Anh trong tiếp xúc kinh doanh(English for Business Communiation)
IIIPhần kỹ năng chuyên ngành
3.1Các học phần bắt buộc
14Quản trị kinh doanh nâng cao(Avanced marketing Management)
15Quản trị marketing quốc tế(International Business Management)
16Kinh tế lượng nâng cao(Advanced Econometrics)
3.2Các học tập phần lựa chọn
17Môi trường pháp lý marketing (Legal Environment for Business)
18Lãnh đạo doanh nghiệp(Leadership in organizations)
19Khởi nghiệp(Enterpreneurship)
20Marketing năng lượng điện tử(E-marketing)
21Phương pháp phân tích thị trường(Marketing Research Methods)
22Tài thiết yếu doanh nghiệp(Corporate Finance)
23Quản trị rủi ro khủng hoảng tài chính(Financial Risk Management)
24Thị trường triệu chứng khoán(Securities Market)
25Thuế doanh nghiệp(Business Taxation)
26Kế toán doanh nghiệp lớn nâng cao(Advance Corporate Accounting)
IVLuận văn(Thesis)