Tân ngữ khác bổ ngữ như thế nào

Trong câu nhà vị, trung trọng điểm của vị ngữ là rượu cồn từ, yếu tắc phía sau rất có thể là tân ngữ cũng có thể là ngã ngữ; trung trọng điểm của vị ngữ là tính tự (trừ phương pháp dùng sử động) yếu tố phía sau chỉ có thể là ngã ngữ.

Bạn đang xem: Tân ngữ khác bổ ngữ như thế nào

Danh từ bộc lộ nơi chốn không chỉ rất có thể làm tân ngữ mà còn rất có thể làm té ngữ. Đoản ngữ số lượng có khi có tác dụng tân ngữ, bao gồm khi lại làm bổ ngữ, phần đa trường hòa hợp phức tạp, xen kẹt nhau này khiến chúng ta khó mà khẳng định ngay một cách đúng đắn tân ngữ và vấp ngã ngữ. Hoàn toàn có thể tiến hành sáng tỏ ở các mặt dưới đây:
*

1. 从意义上区分Tân ngữ là đối tượng người dùng đề cập đến của hễ từ, trả lời thắc mắc “ai?”, “cái gì?”. Ví dụ:(1) 看电视。 看什么? “电视”(2) 美国攻打伊拉克。 美国攻打“谁”? “伊拉克”Bổ ngữ là thành phần nói rõ, bổ sung ở phía đằng sau của tính từ, động từ, vấn đáp các thắc mắc “như thế nào, “bao nhiêu”, “bao lâu”. Ví dụ:(1) 睡够了。睡得怎么样? “够了”.(2) 跑了三趟。 跑了多少? “三趟”.(3) 休息一个星期。 休息多久? “一个星期”2. 从词性上区别thông thường các danh từ, đại từ, trường đoản cú chỉ số lượng, đoản ngữ mang tính danh trường đoản cú đứng vùng sau của thuật ngữ là tân ngữ. (thuật ngữ: đụng từ làm cho trung trọng tâm vị ngữ). Ví dụ:(1) 我有一个问题,可以问你妈?(2)我买了五本。(3) 你看第十课的生词。Động từ, tính từ, các đoản ngữ mang tính động từ với tính từ không chỉ có thể làm té ngữ nhưng mà cũng có thể làm tân ngữ. Rất có thể trả lời thắc mắc “cái gì” là tân ngữ, còn trả lời “như chũm nào” là bửa ngữ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tự Học Và Làm Seo Làm Như Thế Nào, Cẩm Nang Seo: Nội Dung Cơ Bản

Ví dụ:开展试验。开展什么? 试验(作宾语)开展顺利。 开展得怎么样? 顺利(作补语)Các đoản ngữ chỉ số lượng xuất hiện thêm ở vùng phía đằng sau cấc thuật ngữ do đặc điểm của lượng từ quyết định. Thường thì do đồ lượng từ chế tạo ra thành đoản ngữ con số làm tân ngữ, do động lượng từ chế tác thành làm bửa ngữ. Ví dụ:我们去看一次吧! (作补语)3. 从有无结构助词“得” 来区分Trợ từ kết cấu “得” là tiêu chuẩn của bổ ngữ, vùng phía đằng sau vị ngữ lộ diện “得” thường số đông là bổ ngữ. Ví dụ:你回来那天,杜鹃花激动得流泪了.....Nhưng trong các từ phù hợp thành như “觉得,获得,取得晓得”. “得” chỉ là 1 trong những ngữ tố; nếu các từ này làm thuật ngữ, sự lộ diện của hồ hết từ ngữ vùng sau chúng không phải là té ngữ nhưng mà là tân ngữ. Ví dụ:(1) 那个运动圆获得了冠军。(2)我一点也不觉得疲倦。(疲倦: píjuàn: mệt mỏi mỏi)4. 看能不能换成“把” 字句Những đoản ngữ số lượng do đồ dùng lượng từ chế tạo ra thành, ở phía sau hễ từ vị ngữ, gồm khi làm tân ngữ, có khi làm té ngữ. Đoản ngữ con số có thể thay đổi thành nội dung “把” là tân ngữ, thiết yếu đổi là vấp ngã ngữ. Ví dụ:(1) 他浪费了两个钟头。能说成: “他把两个钟头浪费了”(2)他干了两个钟头。不能说: “他把两个钟头干了”Ghi chú: giải pháp dùng sử đụng là chỉ cách dùng linh động của tính từ trong giờ Hán cổ đại. Tính trường đoản cú được mượn cần sử dụng làm động từ, để cho tân ngữ phía sau có được đặc điểm hoặc tinh thần của tính tự đứng trước.Ví dụ: 能富贵将军者呈上也。-> 能使将军您富贵的人是呈上。Người rất có thể làm cho tướng quân ngài được phong túc là hoàng thường.