Tại Sao Phải Điều Khiển Quá Trình Đô Thị Hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.33 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Tại sao phải điều khiển quá trình đô thị hóa

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHLỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: ĐỊA LÍThời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Đề thi gồm 01 trangCâu I (2,0 điểm)1. Trình bày sự giống và khác nhau giữa gió mùa với gió địa phương (gió biển và gió đất).2. Tại sao ở các nước đang phát triển cần phải điều chỉnh quá trình đô thị hoá cho phù hợp ?
Câu II (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:1. Nêu đặc điểm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta.2. Trình bày hướng địa hình chính và ảnh hưởng của nó đến khí hậu nước ta.Câu III (2,0 điểm)Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:1. Giải thích vì sao khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương ?2. Nhận xét biểu đồ khí hậu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để rút ra đặc điểm cơ bản của khí hậu nước ta.Câu IV (2,0 điểm)Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨCHƯỚNG DẪN CHẤM - THANG ĐIỂMĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHLỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Địa líHướng dẫn chấm - thang điểm có 03 trangCâu Ý Nội dung ĐiểmCâu I

Xem thêm: Ứng Dụng Làm Nhạc Trên Máy Tính Hiện Nay, 11 Phần Mềm Làm Âm Nhạc Và Sản Xuất Hay Nhất

(2,0 đ)1 Sự giống và khác nhau giữa gió mùa với gió biển và gió đất. 1,00- Giống nhau:+ Được hình thành do sự thay đổi nhiệt độ và khí áp. 0,25+ Hướng gió có sự thay đổi ngược chiều nhau theo định kì. 0,25- Khác nhau:+ Phạm vi: Gió mùa hoạt động ở một số vùng rộng lớn, gió đất và gió biển chỉ ở vùng ven biển.0,25+ Thời gian: Gió mùa hoạt động theo mùa trong năm, gió đất và gió biển theo ngày - đêm.0,25
2 Tại sao ở các nước đang phát triển cần phải điều chỉnh quá trình đô thị hoá cho phù hợp ?1,00Vì ở các nước đang phát triển:- Thực trạng quá trình đô thị hóa thường diễn ra quá nhanh so với CNH. 0,25- Hậu quả:+ Gây khó khăn cho phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. 0,25+ Làm gia tăng tệ nạn xã hội và ô nhiễm môi trường. 0,25- Điều chỉnh quá trình đô thị hoá phù hợp nhằm hạn chế mặt tiêu cực, tạo điều kiện đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội.0,25Câu II
(2,0 đ)Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học1 Nêu đặc điểm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta. 1,00- Vùng đặc quyền kinh tế:+ Rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở. 0,25+ Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế. 0,25- Thềm lục địa:+ Phần ngầm dưới đáy biển và lòng đất dưới đáy biển (đến độ sâu 200m hoặc hơn nữa).0,25+ Nhà nước có chủ quyền hoàn toàn khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
0,252 Trình bày hướng địa hình chính và ảnh hưởng của nó đến khí hậu nước ta.1,00- Hướng địa hình chính:+ Hướng tây bắc - đông nam (từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã). 0,25+ Hướng vòng cung (vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Nam). 0,25- Ảnh hưởng của hướng địa hình đến khí hậu:+ Hướng địa hình chắn gió, gây hiện tượng khô nóng ở sườn khuất gió 0,25