Cách Sửa Lỗi Mất Lề Trên, Dưới Trong Word

Cách sửa lỗi in lề bên dưới không đúng format vào Word là lề bên dưới quá lớn trong word, lỗi căn lề trong word 2010 hay sửa lỗi căn uống lề đúng nhưng lại in ra ko đúng trong những word lỗi căn lề trong word trong khi in, lỗi ko chỉnh sửa được căn lề trong word tốt lỗi không căn uống được lề vào word xuất xắc lỗi lề bên dưới quá lớn vào word.Ví dự nhỏng căn lề dưới 1cm, trong khi in ấn ra vẫn luôn là 3centimet trong word
*

*

*