Tại sao hồ chí minh lựa chọn con đường giải phóng dân tộc bằng cách mạng vô sản?

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải pchờ dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới sẽ góp sức trọn cuộc đời cho việc nghiệp giải phóng dân tộc, đem đến cuộc sống đời thường hòa thuận, tự do, niềm hạnh phúc cho quần chúng. # cả nước. Sự nghiệp cách mạng phong phú, sôi động của Sài Gòn đang vướng lại đến dân tộc ta các “Di sản” quý báu, trong đó, phần nhiều sáng tạo lý luận của Người về cách mạng giải pchờ dân tộc là 1 trong lốt ấn nổi bật, đóng góp phần tạo nên đa số thành công béo phệ của biện pháp mạng toàn nước, đồng thời có giá trị thời đại thâm thúy.
*

1. Những sáng tạo trình bày của HCM về cách mạng giải pngóng dân tộc

Thứ tốt nhất, bí quyết mạng giải phóng dân tộc bản địa ao ước thành công buộc phải theo tuyến phố bí quyết mạng vô sản

Trong quá trình áp dụng lý luận phương pháp mạng vô sản vào Việt Nam, HCM đã kiên cường hạn chế và khắc phục rất nhiều trlàm việc hổ hang của định hướng giáo điều, nhấn mạnh vấn đề một chiều chiến đấu thống trị vào nửa sau trong những năm 20 cùng nửa đầu trong thời gian 30 của cố gắng kỷ XX, tạo cho trình bày phương pháp mạng giải pngóng dân tộc theo xu thế vô sản gồm mức độ sinh sống mạnh mẽ, xâm nhập vào đông đảo quần bọn chúng quần chúng. #. Đi theo tuyến phố bí quyết mạng vô sản, Sài Gòn mau chóng xác minh phương phía chiến lược của biện pháp mạng cả nước là “có tác dụng tứ sản dân quyền biện pháp mạng với thổ địa cách mạng để đi tới làng mạc hội cộng sản”(3). Sau Khi giành độc lập, nên tiến tới tạo ra CNXH. Dường như, Người dành nhiều trung tâm trí vào sự nghiệp biện pháp mạng XHcông nhân và tạo ra CNXH làm việc nước ta, có mặt yêu cầu đều cách nhìn rất là cơ bạn dạng về CNXH với con phố tăng trưởng CNXH xuất phát từ 1 nước nằm trong địa, với hầu như tàn tích phong kiến nặng nề; khẳng định các đặc trưng bản chất của CNXH, mục tiêu và bước đi để đạt tới CNXH. Đó là một quy trình cải biến chuyển biện pháp mạng lâu bền hơn, cực khổ, phải trải qua không ít đoạn đường không giống nhau, toàn bộ vì sự nghiệp giải pngóng con bạn, khiến cho nhỏ fan trở nên tân tiến toàn diện, tất cả cuộc sống ấm no, tự do, niềm hạnh phúc.

Bạn đang xem: Tại sao hồ chí minh lựa chọn con đường giải phóng dân tộc bằng cách mạng vô sản?

Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa theo tuyến đường biện pháp mạng vô sản, Tức là hòa bình dân tộc bản địa tiếp cận CNXH. Độc lập dân tộc là ĐK tiên quyết, là tiền đề tiếp cận CNXH. Không giành được độc lập dân tộc vẫn không có gì không còn. Độc lập dân tộc bản địa biểu hiện ở phần giành và giữ lại chính quyền dân chủ nhân dân, sẵn sàng tiền đề đi lên CNXH. Nhưng nếu như nước chủ quyền mà dân ko tận hưởng hạnh phúc, tự do thì hòa bình cũng chẳng tất cả nghĩa lý gì. CNXH là hạnh phúc, thoải mái. Vì vậy, phải gây ra CNXH như là việc cải tiến và phát triển thế tất của chủ quyền dân tộc, nhằm bảo đảm hòa bình dân tộc bản địa với tạo thành bước cải cách và phát triển new với cùng một trình độ cao hơn của toàn thể quá trình cách mạng. Đây đó là sự phát triển sáng chế vấn đề của V.I.Lênin về cách mạng không ngừng - bí quyết mạng dân tộc dân nhà và giải pháp mạng XHcông nhân, thân nhị quy trình tiến độ kia không tồn tại một bức tường chắn thành nào chia cách cả.

Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bởi vì Đảng và Sài Gòn lãnh đạo sẽ xuất hiện một thời đại new mang đến dân tộc cả nước - thời đại tự do dân tộc bản địa nối sát cùng với CNXH. Kiên trì cùng với con đường đã chọn lọc, trải qua 30 năm ngôi trường kỳ loạn lạc phòng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thôn tính, cùng với niềm tin “thà hy sinh tất cả chứ đọng nhất quyết ko Chịu thoát nước, nhất mực không chịu làm cho nô lệ”, “không tồn tại gì quý rộng chủ quyền, trường đoản cú do”; bên trên đại lý con đường lối đúng chuẩn, sáng chế của Đảng, với sức khỏe tổng vừa lòng của toàn dân tộc, quân với dân ta vẫn theo thứ tự vượt mặt những chiến lược cuộc chiến tranh của thực dân, đế quốc, giải pchờ dân tộc bản địa, thống nhất non sông. Trong cuộc đương đầu trường kỳ này, vớ từ đầu đến chân dân toàn nước đã kiên định tranh đấu đến chủ quyền dân tộc bản địa với thoải mái đến nhân dân. Quyền vốn dĩ tự nhiên đó của nhỏ bạn nước ta, của dân tộc bản địa nước ta được xã hội nước ngoài tiếp nhận như là một giữa những bốn tưởng béo của thời đại.

Thứ hai, biện pháp mạng giải pđợi dân tộc hy vọng thắng lợi cần bởi vì Đảng Cộng sản lãnh đạo

Đây là 1 trong trí tuệ sáng tạo của TP HCM về lý luận cách mạng giải pngóng dân tộc. Hồ Chí Minh cho rằng, “Cách mệnh thứ nhất buộc phải bao gồm đảng biện pháp mệnh... Đảng có vững cách mệnh bắt đầu thành công...”(5). Đảng kia yêu cầu được xây dừng theo nguyên tắc đảng hình dạng bắt đầu của V.I.Lênin, được vũ trang bởi nhà nghĩa Mác - Lênin. Nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng Cộng sản là: Xác định kim chỉ nam của bí quyết mạng, xây đắp mặt đường lối cách mạng giải phóng dân tộc; thông qua cương lĩnh, tổ chức triển khai vận chuyển, tập đúng theo những lực lượng bí quyết mạng, xuất bản Mặt trận Dân tộc thống nhất. Đối cùng với giải pháp mạng toàn quốc, Đảng Cộng sản bắt buộc triển khai đôi khi hai nhiệm vụ: kháng đế quốc với chống phong kiến, giành độc lập dân tộc bản địa, đem lại tự do thoải mái với niềm hạnh phúc đến quần chúng. #. Cương lĩnh Chính trị đầu tiên được thông qua trên Hội nghị Ra đời Đảng bởi Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đã khẳng định: “Đảng là team mũi nhọn tiên phong của vô sản giai cấp”(6). Điều đáng chăm chú là, Chủ tịch TP HCM cho rằng, Đảng không chỉ là của riêng rẽ ách thống trị công nhân, mà lại của toàn dân tộc. Tại Đại hội lần lắp thêm II của Đảng (tháng 02/1951), TP HCM phân tích: “Trong quá trình hiện giờ, quyền hạn của kẻ thống trị công nhân cùng quần chúng lao đụng và của dân tộc bản địa là 1 trong những. Chính vị Đảng Lao đụng toàn quốc là Đảng của thống trị công nhân và dân chúng lao cồn, cho nên buộc phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”(7). Năm 1961, Khi nhân dân miền Bắc đã thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Hồ Chí Minh một lần tiếp nữa khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, mặt khác cũng là của dân tộc bản địa, ko thiên vị, thiên vị”(8).

Đó là 1 trong những Đảng đạo đức nghề nghiệp và văn minc, được võ trang bởi giải thích Mác - Lênin; gồm khả năng chính trị vững vàng; đội hình cán cỗ, đảng viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong trắng, năng lượng trí tuệ đầy đủ, biết giải quyết hồ hết vấn đề xuất vạc từ thực tế toàn quốc và theo kịp bước tiến của thời đại. Đảng kia nên xây cất được một Mặt trận dân tộc thống độc nhất rộng thoải mái, bền vững, lâu bền hơn, chân thành, đoàn kết; trong những số ấy, lực lượng của Đảng là cả dân tộc bản địa, những bé dân nước Việt, bé Lạc cháu Hồng. Đảng đó còn biết tập thích hợp các lực lượng giải pháp mạng và hiện đại trên trái đất chiến đấu chống quân địch thông thường là chủ nghĩa thực dân, vì chưng phương châm bình thường của thế giới tân tiến là: hòa bình, độc lập dân tộc bản địa, dân chủ với tiến bộ làng mạc hội.

Thực tiễn phong phú và đa dạng cách mạng Việt Nam minh chứng rằng, sự chỉ huy đúng mực với hữu hiệu của Đảng là yếu tố bậc nhất ra quyết định thành công của giải pháp mạng VN. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo phương pháp mạng, Đảng đã có được tôi rèn, thử thách cùng ko ngừng trưởng thành và cứng cáp, dày dạn kinh nghiệm nhằm ngày dần xứng đáng với sứ mệnh với sứ mệnh chỉ đạo biện pháp mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân; thông qua đó, xác minh một chân lý, “sinh hoạt toàn nước không có một lực lượng thiết yếu trị làm sao không giống, không tính Đảng Cộng sản Việt Nam tất cả đủ khả năng, trí tuệ, kinh nghiệm, đáng tin tưởng và năng lực chỉ huy non sông thừa qua hầu như khó khăn, thách thức gay cấn để mang dân tộc mang đến bờ bến vinch quang, hạnh phúc”(9).

Thứ bố, bí quyết mạng giải pngóng dân tộc bản địa là sự việc nghiệp hòa hợp của toàn dân trên cửa hàng liên minch công nông

Sinch thời, HCM chỉ rõ: “Cách mạng giải phóng dân tộc là việc nghiệp liên hiệp toàn dân, trên cửa hàng liên minc công nông làm nòng cốt”... Trong đó, “triển khai đến được liên minc công nông vày đó là sự đảm bảo chắc chắn rằng duy nhất đều thành công của cách mạng”(10).

Từ thực tế cả nước, với tốt đại đa số dân sinh là dân cày, TP HCM nhận định rằng, dân cày là những người dân chịu đựng nhiều tầng áp bức, bị bần cùng hóa phải bọn họ luôn luôn bao gồm ý thức bội nghịch phòng, chuẩn bị tđắm say gia phương pháp mạng. Do đó, bí quyết mạng giải pngóng dân tộc đề xuất tất cả sự tmê mệt gia của thống trị nông dân cùng là việc nghiệp của toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Nông dân là 1 trong lực lượng rất cao của dân tộc bản địa, một đồng minh siêu trung thành của ách thống trị người công nhân. Muốn loạn lạc loài kiến quốc thành công, mong chủ quyền, thống duy nhất thật sự, ắt buộc phải dựa vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn bao gồm lực lượng khổng lồ béo, sẵn gồm lòng nồng nàn yêu thương nước, sẵn tất cả chí khí kiên quyết chống chọi với hy sinh. Do vậy, vụ việc giải phóng dân tộc ngơi nghỉ VN, thực ra là vụ việc dân cày. Nông dân vừa là động lực, vừa là lực lượng phần đông, nòng cốt, với cũng chính là đối tượng người sử dụng vận tải của giải pháp mạng.

Đánh giá cao vai trò, sứ mệnh của giai cấp nông dân, nhưng TP HCM luôn luôn xác minh, thống trị người công nhân là kẻ thống trị chỉ đạo biện pháp mạng và Đảng đề nghị chỉ đạo xây dừng kăn năn liên minch công - nông có tác dụng nòng cốt mang đến Mặt trận Dân tộc thống độc nhất vô nhị. HCM công ty trương vận tải, tập hợp rộng rãi những lứa tuổi quần chúng cả nước, những người dân dân mất nước, đã đề xuất chịu thân phận quân lính, tsi mê gia vào Mặt trận Dân tộc thống nhất, nhằm mục đích kêu gọi sức mạnh của toàn dân tộc bản địa vào cuộc đương đầu giành độc lập, tự do thoải mái. Đây là vấn đề vô cùng mới, có giá trị giải thích và thực tiễn to bự đối với bí quyết mạng quả đât, nhất là trào lưu giải pngóng dân tộc. Đó là việc bổ sung kịp lúc vào kho báu trình bày của công ty nghĩa Mác - Lênin. cũng có thể nói, so với giải pháp mạng cả nước, vấn đề của Hồ Chí Minh về vụ việc sản xuất kăn năn đại hòa hợp dân tộc bên trên cơ sở liên minc công - nông đã có áp dụng một cách dữ thế chủ động, sáng tạo vào quá trình triển khai cách mạng giải phóng dân tộc bản địa.

Thứ tư, bí quyết mạng giải pđợi dân tộc bắt buộc được thực hiện bởi con phố phương pháp mạng đấm đá bạo lực, phối hợp tranh đấu bao gồm trị của quần bọn chúng cùng với chống chọi vũ trang; thực hiện khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thành công hoàn toàn

Vượt lên tư tưởng của những bên chỉ huy cách mạng chi phí bối, TP HCM xác minh phương thức chiến đấu giải phóng dân tộc bản địa nghỉ ngơi Việt Nam nên được tiến hành bằng tuyến phố cách mạng bạo lực, phối kết hợp chiến đấu bao gồm trị của quần chúng với chiến đấu vũ trang; thực hiện khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành chiến thắng hoàn toàn.

Trên đại lý nắm rõ phần lớn nguyên lý của nhà nghĩa Mác - Lênin, HCM đã nhận thức thâm thúy bản chất của cơ chế thực dân: “Chế độ thực dân, từ phiên bản thân nó, sẽ là một trong những hành động đấm đá bạo lực của kẻ bạo phổi đối với kẻ yếu rồi”(11),“đàn giặc giật nước, chết thì chết, nết ko chừa. Càng ngay sát thua cuộc thì chúng càng hung ác”(12). Người khẳng định: “Độc lập tự do thoải mái bắt buộc van xin mà gồm được”. Vì vậy, để thực hiện cuộc cách mạng giải pchờ dân tộc, cũng giống như cuộc đấu tranh nhằm đảm bảo tự do dân tộc bản địa, bảo vệ CNXH, tất yếu phải “Dùng bạo lực phương pháp mạng cản lại đấm đá bạo lực phản bội biện pháp mạng, giành rước tổ chức chính quyền với đảm bảo an toàn chủ yếu quyền”(13).

Quan điểm đấm đá bạo lực giải pháp mạng của Sài Gòn không hề trái chiều với tinh thần yêu thích tự do cùng nhà nghĩa nhân đạo của dân tộc nước ta cơ mà là sự việc tiếp nối truyền thống cuội nguồn nhân tình của phụ thân ông ta. Đối cùng với Hồ Chí Minh, trong cuộc chống chọi chính nghĩa để giải pđợi dân tộc, giải phóng giai cấp, việc sử dụng bạo lực cũng nhằm mục tiêu mục tiêu hòa bình: “Dụng vấn đề binc là vấn đề nhân tình, ý muốn cứu vãn dân, cứu giúp nước”(14). Theo Người, tự do phải là nền tự do thiệt sự, gắn liền cùng với hòa bình, chủ quyền của Tổ quốc cùng tự do thoải mái, dân nhà của dân chúng. Nếu mục tiêu kia ko được thỏa mãn nhu cầu, cách làm triển khai cuộc chiến tranh thế tất là bạo lực giải pháp mạng. Đó chính là thẩm mỹ và nghệ thuật khéo léo dùng đấm đá bạo lực biện pháp mạng chống lại bạo lực bội nghịch cách mạng của Người.

Tuy tôn vinh phương châm của bạo lực cách mạng dẫu vậy Hồ Chí Minh không hoàn hảo nhất hóa mục đích của đấm đá bạo lực, của chống chọi thiết bị trong cuộc chiến tranh cách mạng. Với Người, chiến đấu tranh bị chỉ là một trong những Một trong những phương pháp để triển khai kim chỉ nam chính trị của bí quyết mạng. Với tinh thần ấy, sau khi về nước chuẩn bị giành cơ quan ban ngành, mon 12-1944, trên đại lý phân tích kỹ tình trạng biện pháp mạng trong nước và trên quả đât, TP HCM ra Chỉ thị Thành lập và hoạt động nhóm “đất nước hình chữ S tuim truyền giải pngóng quân”. Người căn dặn: “Chính trị trọng hơn quân sự”(15), “tuyên truyền trọng rộng tác chiến”, “tín đồ trước, súng sau”. Chỉ thị nêu rõ cơ chế kiến tạo lực lượng tranh bị phương pháp mạng, phương thơm châm kiến tạo ba sản phẩm công nghệ quân, thủ tục chuyển động là phối hợp quân sự với thiết yếu trị.

Trong quá trình chỉ đạo chống chọi giành cơ quan ban ngành, Sài Gòn và Đảng sẽ chỉ đạo tích cực và lành mạnh sản xuất cùng cải tiến và phát triển lực lượng, nhằm khi gồm cơ hội vẫn phân phát cồn khởi nghĩa khí giới. Trước không còn là desgin các căn cứ địa, bên cạnh đó msinh hoạt những lớp đào tạo và huấn luyện, huấn luyện cán bộ, thiết kế các tổ chức chủ yếu trị của quần bọn chúng... Với sự chủ động, tích cực chuẩn bị đón hóng thời cơ khởi nghĩa, mon Tám năm 1945, lúc thời cơ đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ vào chưa đầy nửa mon, cả nước đã đứng lên giành tổ chức chính quyền về phần mình quần chúng. #.

Trong cuộc loạn lạc phòng thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lăng, thừa kế với đẩy mạnh thẩm mỹ chỉ đạo Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hồ Chí Minh cùng Đảng Lao động cả nước đã triệu tập lãnh đạo tạo ra lực lượng vũ trang vững mạnh, cùng với cha lắp thêm quân với không xong nâng cấp trình độ kỹ thuật, phương án của quân nhóm nhằm đánh bại những chiến lược quân sự chiến lược của kẻ thù; bên cạnh đó, kết hợp với sản xuất lực lượng chính trị trẻ trung và tràn trề sức khỏe của quần chúng nhằm Lúc cơ hội mang đến thực hiện tổng đánh, giành thắng lợi quyết định trong sự nghiệp giải pđợi dân tộc.

Xem thêm: Trò Chơi Game Trang Điểm Cho Công Chúa Online, Trò Chơi Trang Điểm

2. Giá trị thời đại

Những trí tuệ sáng tạo giải thích của TP HCM về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa phản chiếu hoài vọng được sống trong tự do, tự do thoải mái cùng vô tư, bình đẳng của không những dân tộc bản địa VN nhưng mà còn là ý chí, ước muốn của mọi dân tộc bị áp bức, tách bóc lột bên trên quả đât, như Sài Gòn vẫn khẳng định: “toàn bộ những dân tộc trên thế giới số đông có mặt đồng đẳng, dân tộc như thế nào cũng đều có quyền sống, quyền sung sướng và quyền trường đoản cú do”(16). Có thể nói, giải phóng dân tộc là ước vọng cháy phỏng hơn bất cứ đòi hỏi nào khác. Nó là ĐK tiên quyết mang đến phần nhiều quyền tự do, dân công ty của bé fan.

Điều đặc biệt quan trọng đề xuất để ý, sáng chế của Hồ Chí Minh không chỉ là fan xây cất đại lý giải thích cho sự nghiệp đấu tranh giành hòa bình dân tộc bản địa của toàn nước mà lại còn là người tổ chức cùng chỉ đạo sự nghiệp cách mạng giải pchờ dân tộc. Trong quá trình tổ chức với chỉ huy sự nghiệp phương pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa đất nước hình chữ S, TP HCM đã thể hiện trách nát nhiệm của fan mở đầu. Người tổ chức triển khai vừa binh lửa, vừa con kiến quốc cùng với ý thức “các vua Hùng sẽ có công dựng nước, Bác cháu ta bắt buộc bên nhau giữ lại rước nước”. Kháng chiến song song cùng với kiến quốc, tranh đấu đi đôi cùng với kiến thiết, cùng một lúc thực hiện nhì trọng trách kế hoạch là nét độc đáo của bí quyết mạng VN mang dấu tích TP HCM. Người xác minh, phòng chiến trường kỳ buồn bã, phức tạp, khó khăn, nhưng mà nhất mực thành công. Lý luận của Sài Gòn về cách mạng giải pngóng dân tộc vốn đang sáng tạo tuy nhiên lại càng ngày càng trí tuệ sáng tạo rộng bởi vì đã đi đến thực tế, được làm đa dạng mẫu mã vị chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tương tự như chiến thắng của cuộc tao loạn kháng thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lăng của quần chúng. # Việt Nam.

Thực tiễn chỉ huy toàn dân tộc đấu tranh giành hòa bình với binh lửa chống chiến tranh xâm lăng đang làm cho đa dạng và phong phú thêm lý luận của Người về cách mạng và cuộc chiến tranh giải pngóng. Từ kia, hoàn toàn có thể khẳng định, những hiến đâng sáng chế của Hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải pđợi dân tộc bản địa, cả trong thực tiễn và lý luận sẽ bổ sung cập nhật mang đến kho báu trình bày cách mạng trái đất, kho báu lý luận công ty nghĩa Mác - Lênin cũng giống như truyền thống cuội nguồn dựng nước và giữ lại nước đầy trường đoản cú hào của dân tộc Việt Nam.

Những sáng chế trình bày của TP HCM về phong thái mạng giải pngóng dân tộc bản địa mang ý nghĩa thời đại biểu hiện rõ nét ở vị trí, nó vẫn tác động thâm thúy mang đến phong trào giải pngóng dân tộc trên nhân loại. Nếu nlỗi thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đang thức tỉnh những dân tộc bản địa bên trên thế giới về quyền tự do thoải mái, chủ quyền của mỗi dân tộc bản địa, thì thành công của cuộc binh lửa phòng thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh điểm là thành công Điện Biên Phủ vẫn có tác dụng “chấn cồn địa cầu”, thức tỉnh các dân tộc ngơi nghỉ châu Á, châu Phi cùng châu Mỹ - Latinh vùng dậy tấn công đuổi thực dân, đế quốc, giành hòa bình dân tộc bản địa.

Trong quy trình chỉ huy cách mạng, Đảng đang bền chí con phố bí quyết mạng mà lại Chủ tịch Sài Gòn đang gạn lọc là: chủ quyền dân tộc bản địa gắn sát cùng với CNXH, kiên cường mục tiêu: “Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc”. Hiện giờ, bốn tưởng của Người vẫn soi sáng tuyến đường đi lên của giải pháp mạng đất nước hình chữ S. Để tiến hành mục tiêu thành lập một nước Việt Nam: dân giàu, nước to gan, dân nhà, công bình, văn uống minc, vấn đề đặc biệt quan trọng duy nhất được Đảng Cộng sản cả nước xác minh là: Kiên định phương châm chủ quyền dân tộc bản địa gắn sát cùng với CNXH.

Để có được điều đó, rộng bao giờ hết, chúng ta cần được thế có thể phân tử nhân tứ tưởng Sài Gòn về giải pđợi dân tộc bản địa, giải phóng bé tín đồ, nắm vững phương thức giải quyết và xử lý mối quan hệ dân tộc - con tín đồ bên trên các đại lý dấn thức chính xác điểm lưu ý của dân tộc bản địa cùng sự di chuyển, trở nên tân tiến của thời đại. Chỉ có điều đó, họ new thành công xuất sắc vào nhiệm vụ gửi tứ tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống đời thường nhằm giải quyết và xử lý hầu như vụ việc vày thực tiễn đề ra. Đó cũng là 1 trong những ĐK quan trọng đặc biệt tuyệt nhất bảo vệ cho thành công của phương pháp mạng đất nước hình chữ S trong hiện giờ và sau này.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.11, Nxb Chính trị đất nước, thủ đô hà nội, 2011, tr.30.

(2), (5) TP HCM, Toàn tập, t.2, Nxb Chính trị đất nước, thủ đô, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị non sông, Hà Thành, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) TP HCM, Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị quốc gia, thủ đô, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị giang sơn, thủ đô, 2011, tr.41, 254.

(8) Sài Gòn, Toàn tập, t.13, Nxb Chính trị quốc gia, TPhường. hà Nội, 2011, tr.275.

(10), (13) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.15, Nxb Chính trị quốc gia, thủ đô, 2011, tr.391, 391.

(11) HCM, Toàn tập, t.1, Nxb Chính trị non sông, Thành Phố Hà Nội, 2011, tr.114.

(14) Sài Gòn, Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị đất nước, TP Hà Nội, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên - Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh