TẠI SAO ĐẾ CHẾ KHÔNG DÙNG ĐƯỢC LỆNH

Chắc hẳn các bạn đã biết những lệnh đế chế, tuy nhiên khi chơi lệnh vào đế chế bị save game và out ra rất khó khăn hiểu. Nội dung bài viết sau đang phân tích bởi sao cheat aoe bị save game với hướng xử lý.

Chơi lệnh vào đế chế bị Save Game

Ngay sau thời điểm ấn phím Enter để chấm dứt câu lệnh, bạn sẽ bị bật thoát khỏi game với thống báo Save Game. Cảm hứng rất thông và không hiểu nhiều vì sao đùa lệnh trong để chế cơ mà bị Save Game khó hiể như vậy.