Tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường

*

*

Bài 30: dt học với nhỏ người

Bài 3 (trang 88 sgk Sinh 9):

Tại sao thanh nữ không đề xuất sinh bé ở độ tuổi quanh đó 35? lý do cần đề nghị đấu tranh chống ô nhiễm và độc hại môi trường?

Lời giải:

Phụ nữ tránh việc sinh nhỏ ở tuổi ko kể 35 do dễ sinh ra phần nhiều đứa trẻ bị tật, dịch di truyền (bệnh Đao).e dùng bí quyết viết không giống đi là được mà

Đấu tranh chống ô nhiễm môi ngôi trường vì: độc hại môi trường làm cho tăng tỉ lệ người măc dịch tật, tật di truyề, gây bỗng biến ren => suy thoái giống nòi.