Tài Liệu Quản Trị Học Hutech

"Bài giảng quản lí trị học tập – TS.

Bạn đang xem: Tài liệu quản trị học hutech

Hoàng Trung Kiên" với những nội dung khái niệm; đối tượng của quản lí trị; các cấp quản lí trị; vai trò, kỹ năng, phẩm chất cần phải có của tín đồ quản trị; những học thuyết và quá trình cải cách và phát triển của công nghệ quản trị; các công dụng cơ bạn dạng của hoạt động quản trị; quản ngại trị và phương pháp ra quyết định quản trị.


*

gmail.com 2KHÁI QUÁT MÔN HỌCThời lƣợng: 3 tín chỉĐánh giá bán kết quả: Điểm vượt trình: 30% - điểm danh, vận động nhóm, gia nhập thảo luận, bài xích kiểm tra. Điểm thi cuối kỳ: 70% - trắc nghiệm 60ph (không áp dụng tài liệu). 3TÀI LIỆU Tài liệu học tập tập: Giáo trình quản ngại trị học của Hutech. Tài liệu tham khảo:  Giáo trình khoa học làm chủ – nhà xuất phiên bản Chính trị Quốc gia. – 2011.  cai quản trị học tập – Khoa quản Trị gớm Doanh, ĐH tài chính TP.HCM 2012 – TS. Phạm Thị Minh Châu.  Đi tìm kiếm sự tuyệt hảo, Thomas Peter & Robert Waterman – NXB Đồng Nai 1998.  các công ty Nhật Bản, Rodney Clark – NXB kỹ thuật Xã hội 1990.  thống trị toàn cầu, Terence Brake – NXB Tổng hợp tphcm 2005.  tư liệu trực tuyến: http://www.diendanquantri.com/ http://www.managementconcepts.com http://quantri.com.vn 4MỤC TIÊU – KIẾN THỨC1. Kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng QTH: Khái niệm; Đối tƣợng của QT; Tính KH cùng NT trong QT; các cấp quản lí trị; Vai trò, kỹ năng, phẩm chất cần phải có của NQT; những học thuyết cùng quá trình cách tân và phát triển của công nghệ QT.2. Các công dụng cơ bạn dạng của vận động quản trị3. QĐ quản trị với Phƣơng pháp ra QĐQT 5MỤC TIÊU - KỸ NĂNG 1. Hoạch định cùng lập kế hoạch. 2. Xây dựng máy bộ quản lý. 3. Tạo ra nguồn nhân lực. 4. Khả năng lãnh đạo. 5. Tài năng nhận biết và đáp ứng nhu cầu nhu mong của NV. 6MỤC TIÊU – THÁI ĐỘ 1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Format Factory Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Format Factory

Dìm thức đƣợc vai trò đặc biệt quan trọng của chuyển động QT trong đều tổ chức. 2. Mong ước trở thành NQT giỏi. 7PHƢƠNG PHÁPPhƣơng pháp sƣ phạm tích cựcGV tổ chức triển khai tiết học, đặt sự việc >>HV chủ động tìm hiểu, trả lời câuhỏi, làm bài tập tình huống, thảoluận nhóm, mô tả báo cáo...>> HV tất cả đƣợc loài kiến thức, kỹ năngcần thiết. 8Yêu mong với học viên:1. Đọc trước bài xích ở nhà.2. Tham gia bàn luận trên lớp.3. Triển khai nhiệm vụ Nhóm.4. Đến lớp đúng giờ.5. Vắng ngắt mặt buộc phải xin phép GV. 9Đánh giá chỉ điểm vượt trìnhCăn cứ: nút độ chuyên cần: vắng ngắt 5 lần không có điểm QT; vắng quá gấp đôi trừ 1 – 2 điểm ( Điểm trừ - ĐT). Tham gia thảo luận (Điểm cùng - ĐC). vận động nhóm (HĐN): Thuyết trình, làm phản biện, khởi rượu cồn nhóm, bài bác tập tình huống. Điểm khám nghiệm cuối kỳ. Điểm QT = (Điểm ktra + Điểm HĐN)/2 + ĐC – ĐT 10Hoạt động nhómChia nhóm: nhóm 2 đến Nhóm 8Nhiệm vụ: PHỤ TRÁCH KHỞI ĐỘNG ĐẦU GIỜ THUYẾT TRÌNH THEO CHUYÊN ĐỀ PHẢN BIỆN THUYẾT TRÌNH LÀM BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 11Khoa quản lí trị kinh doanh - ĐH technology Tp.HCM bài xích 1 ĐẠI CƢƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌCGiảng viên: TS. Hoàng Trung Kiên bộ môn: quản trị gớm doanhNội dung bài 11. định nghĩa Quản trị2. Đối tƣợng của cai quản trị3. Tính kỹ thuật và nghệ thuật và thẩm mỹ trong QT4. Các cấp QT vào tổ chức5. Vai trò ở trong nhà QT6. Kỹ năng cần phải có của công ty QT7. Các công dụng của hoạt động QT 13Khái niệm quản lí trịQuản trị là gì???“Quản trị là thiết kế và duy trì một môi trường thiên nhiên mà trong những số ấy các cá thể làm bài toán với nhau trong số nhóm tất cả thể kết thúc các trọng trách và các mục tiêu đã định“ (Koontz với O" Donnel).“Quản trị là các bước hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động vui chơi của các thành viên trong tổ chức triển khai và sử dụng tất cả các mối cung cấp lực khác của tổ chức nhằm mục đích đạt được kim chỉ nam đã đề ra” (James Stoner và Stephen Robbín).“Quản trị là nghệ thuật và thẩm mỹ đạt được mục đích trải qua người khác“ (Mary Parker Follett). “Quản trị là phương thức hoạt động hướng đến kim chỉ nam với hiệu quả cao, bởi và trải qua người khác” (Giáo trình Hutech). 14Khái niệm cai quản trịPhân biệt quản lí trị học với Quản trị: cai quản trị học tập là môn khoa học phân tích lý luận và thực tiễn nhằm cải thiện kiến thức về quản lí trị.Phân biệt cai quản trị và Quản lý:  quản ngại trị ưu tiền về hoạch định mục tiêu, kế hoạch – vày the right things.  cai quản thiên về điều hành quản lý sử dụng công dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật dụng lực) để thực hiện phương châm theo kế hoạch đã đề ra – vị the things right 15Các đối tƣợng của quản trị mục tiêu của tổ chức cơ cấu bộ máy, con người phương thức quản trị tác dụng quản trị 16Tính khoa học trong quản ngại trịKHOA HỌC là gì??KHOA HỌC là khối hệ thống TRI THỨC củaloài bạn về từ nhiên, làng hội và tứ duyđược đúc rút từ lý luận cùng thực tiễn.Đặc trưng tính kỹ thuật trong QT: vận động quản trị tương xứng với những quy chính sách khách quan. Ứng dụng thành tựu nghiên cứu của các lĩnh vực KH khác. hoạt động QT thích hợp ứng với đổi khác của MT vào và ngoài tổ chức. 17Tính nghệ thuật trong quản trịNghệ thuật là gì?Là kĩ năng ứng biến, vận dụngkiến thức vào điều kiện, trả cảnhcụ thể.Đặc trưng tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong QT:  nghệ thuật và thẩm mỹ dùng fan  nghệ thuật và thẩm mỹ ứng xử  thẩm mỹ và nghệ thuật ra quyết định... 18Tƣơng quan thân KH cùng NT cai quản trịYếu tố nào gắn kết tính KH và NT vào hoạt độngquản trị??? 19Các cấp cho quản trị trong tổ chức QT cung cấp Tác nghiệp (cấp cơ sở) QT cấp Kỹ thuật (cấp trung) QT cấp kế hoạch (cấp cao)Tương ứng với cung cấp quản trị có: công ty QT cung cấp cơ sở nhà QT cung cấp trung nhà QT cấp cao. 20