SUPPORT ADVOCATE LÀ GÌ

a person whose job is khổng lồ find out the needs of a company"s customers, & to lớn make sure that the customers are provided with what they want

Bạn đang xem: Support advocate là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ kinhdientamquoc.vn.Học những tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


*

a person who is extremely skilled at something, especially at playing an instrument or performing

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Vụ Tổ Chức Cán Bộ Tiếng Anh Là Gì, Tên Tiếng Anh Của Các Chức

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語