Superiority complex là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bạn đang xem: Superiority complex là gì


Bạn đang xem: Superiority complex là gì

*

*

*Xem thêm: Tại Sao Khôi Phục Tin Nhắn Zalo Không Được, Hướng Dẫn Sao Lưu Và Khôi Phục Tin Nhắn Trên Zalo

*

superiority /sju:,piəri"ɔriti/ danh từ
sự cao hơn nữa (chức vị) sự ở trên, sự đứng trên tính hơn hẳn, tính ưu việtthe superiority of socialism over capitalism: tính hơn nhiều của nhà nghĩa buôn bản hội so với nhà nghĩa tứ bảnsuperiority complex (xem) complex


Xem thêm: Chức Năng Của Kế Toán Quản Trị, Chức Năng Và Đặc Điểm Của Kế Toán Quản Trị

*

superiority

Từ điển Collocation

superiority noun

ADJ. absolute, complete, overwhelming, total | effortless Driving the Jaguar gave sầu hyên ổn a feeling of total control, effortless superiority. | inherent, innate, intrinsic, natural | academic, biological, cultural, intellectual, moral, numerical, physical, racial, social, technical, technological a discredited ideology of racial superiority | male, masculine his air of masculine superiority | air, military, naval

VERB + SUPERIORITY achieve sầu, establish the enemy"s attempts khổng lồ establish air superiority | enjoy, have sầu For a long time France enjoyed overwhelming superiority in this field. | confirm, convince sb of, demonstrate, prove sầu, show, underline | maintain | assert, assume, clayên ổn, imply The use of the words ‘modern’ & ‘old’ is not meant to lớn imply the superiority of one over the other. | acknowledge, bow to Their team has had khổng lồ bow to lớn Australia"s superiority in recent years.

PREP.. ~ in making use of their superiority in numbers | ~ over the company"s clear technological superiority over its rivals | ~ to lớn The settlers remained convinced of their superiority to the native sầu population.

PHRASES a feeling/sense of superiority

Từ điển WordNet

n.

displaying a sense of being better than others

he hated the trắng man"s superiority and condescension


Chuyên mục: Hỏi Đáp