Staggering Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Staggering là gì

*
*
*

stagger
*

stagger /"stægə/ danh từ sự lảo đảo; bước đi loạng choạng (kỹ thuật) phương pháp bố trí chữ chi (những phần tử tương đương nhau trong máy) (số nhiều) sự cchờ mặt (số nhiều) (thụ y học) dịch loạng chạng (một loại căn bệnh về thần khiếp của thú nuôi) ((cũng) blind staggers) nội hễ từ lảo đảo, loạng choạng lừng chừng, chần chừ, phân vân; dao động nước ngoài cồn từ làm cho lảo đảo, làm loạng choạng; làm cho choáng ngườia staggering blow: một cú đấm choáng người làm lần khần, làm phân vân; có tác dụng dao độngkhổng lồ be staggered by a question: bị thắc mắc làm cho phân vân (kỹ thuật) xếp (nan hoa) chéo cánh sẻ, xếp chữ chi sắp xếp (ngày nghỉ, tiếng làm...) chéo cánh nhau
chữ chipulse staggersự lệch những xung độngstagger blanking mechanismthiệt bị chợt xen kẽsắp xếp xen kẽxếp lệch nhaustagger paymentsphân chia kỳ trả tiềnstagger payments (to lớn...)chia kỳ trả tiền
*

Xem thêm: Thế Nào Là Đảng Tịch 1 Cán Bộ Được Đề Bạt Phó Giám Đốc, Nghĩa Của Từ Đảng Tịch

*

*

stagger

Từ điển Collocation

stagger verb

ADV. almost | a little, slightly | blindly She staggered blindly off into lớn the darkness. | about, around, away, bachồng, backwards, forward, off, out

PREP.. from, inkhổng lồ, out of, through, towards, under, etc. He was staggering under the weight of the sack.

PHRASES stagger khổng lồ your feet She staggered to lớn her feet và tottered unsteadily across the room.

Từ điển WordNet


n.

v.

astound or overwhelm, as with shock

She was staggered with bills after she tried lớn rebuild her house following the earthquake


English Synonym & Antonym Dictionary

staggers|staggered|staggeringsyn.: flounder lurch reel sway tumble waver