Specialized là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Specialized là gì

*
*
*

specialized
*

specialized tính từ chăm dụng; phù hợp ứng, xây cất cho 1 mục tiêu riêng chuyên; (thuộc) chuyên gia, tương quan cho chăm gia
trình độ chuyên môn hóaspecialized center: trung chổ chính giữa trình độ chuyên môn hóaspecialized erection flow line: dây truyền trình độ hóaspecialized team: team trình độ chuyên môn hóaspecialized team: tổ trình độ hóaspecialized accesstruy cập đặc biệtspecialized application languagengôn ngữ chuyên dụngspecialized classification systemkhối hệ thống phân một số loại quánh biệtspecialized cold storekho lạnh lẽo chuyên dùngspecialized functionhàm đặc biệtspecialized international organizationphòng ban quốc tế chăm mônspecialized refrigeration equipmentđồ đạc lạnh siêng dùngspecialized refrigeration equipmentsản phẩm công nghệ lạnh lẽo chăm dùngspecialized refrigeration equipment (machinery)máy móc lạnh chăm dùngspecialized refrigeration equipment (machinery)thiết bị giá buốt chuyên dùngspecialized refrigeration machineđồ đạc giá siêng dùngspecialized refrigeration machinemáy giá buốt chuyên dùngspecialized servicescác dịch vụ chăm biệt hóaspecialized services networkmạng hình thức dịch vụ chăm biệtspecialized truckxe hơi thiết lập chuyên dụng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): special, speciacác mục, speciality, specialty, specialization, specialism, specialize, special, specialized, specially
Xem thêm: Siêu Âm Thai 4D Là Như Thế Nào, Tính Cách 4D Là Gì

*

*Xem thêm: Đeo Bạc Tại Sao Bạc Bị Đen ? Cách Làm Sáng Bạc Hiệu Quả Tại Sao Đeo Bạc Bị Đen

*

specialized

Từ điển Collocation

specialized adj.

VERBS be These tools are very specialized. | become

ADV. highly, very a job calling for highly specialized skills | increasingly | narrowly narrowly specialized subjects | fairly, quite, rather, relatively


Chuyên mục: Hỏi Đáp