SOMEBODY LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ kinhdientamquoc.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Somebody là gì

Someone, somebody, something, somewhere are indefinite pronouns. They function in a similar way khổng lồ some. We use them in affirmative sầu clauses và in questions expecting a particular answer. We can use them to refer lớn both general & specific people or things. We use them with a singular verb: …
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Cô Bé Như Thế Nào Là Bình Thường? Cách Nào Chăm Sóc Tốt Khã­ Hæ° Bã¬Nh Thæ°Á»Ng Lã  Nhæ° Thế Nã O

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語