Solutions Là Gì

quý khách hàng đang xem: Nghĩa Của Từ Solution Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Solutions Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh Tại kinhdientamquoc.vn

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Solution là gì

*
*
*

solution
*

solution /sə”lu:ʃn/ danh từ sự hoà tan dung dịch phương án, phương pháp giải quyết (tân oán học) lời giải; phxay giải đáp án cao su hoà tung ((cũng) rubber solution) (y học) thuốc nướclớn be in solution sống trong triệu chứng không ổn định (ý kiến…) ngoại động từ tủ một lớp cao su đặc hoà tandung dịchFehling”s solution: Dung dịch FehlingRich ammonia solution: Dung dịch giàu AmoniacSvào ammonia solution: Dung dịch giàu Amoniac (trong lắp thêm hấp thụ)Weak ammonia solution: Dung dịch nghèo Amoniac (trong lắp thêm hấp thụ)antifreezing solution: dung dịch kỵ lạnhaqueous solution: hỗn hợp nướcclarifying solution: dung dịch sau lắng trongclarifying solution: dung dịch sạchcongested solution: hỗn hợp đóng băngdetergent solution: dung dịch rửaeutectic solution: dung dịch ơtectihyper-tonic solution: hỗn hợp có độ đậm đặc caohypo-tonic solution: dung dịch tất cả độ đậm đặc thấpinverted sugar solution: hỗn hợp đường khửinverted sugar solution: dung dịch con đường đưa hóamolar solution: hỗn hợp chuẩn (dung dịch phân tử gam)raw sugar solution: dung dịch mặt đường khôsaline solution: dung dịch rắnsolution tank: thùng đựng dung dịchstandard solution: hỗn hợp chuẩntrue solution: hỗn hợp chuẩn chỉnh thựcsự xử lý (một vấn đề)adequate solutionsự giải quyết và xử lý ổn thỏaalternative solutionchiến thuật hoàn toàn có thể lựa chọnbasic solutionchiến thuật cơ bảnbest solutionbiện pháp giải quyết tốt nhấtbest solutiongiải pháp tối ưubleaching solutiontẩy trắngcompromise solutiongiải pháp hòa giảidegenerate basic optimal solutionphương pháp cơ bạn dạng về tối ưu suy biếnfeasible solutionphương án khả thiheat of solutionnhiệt độ năng hòa tanmolasses solutionmật rỉnutrient solutionmôi trường thiên nhiên cấy vi sinc vậtpreservative solutiondịch trái đóng hộp danh từ o dung dịch Hỗn hợp của nhị hoặc nhiều thành phần thành một trộn đồng nhất.

Bạn đang xem: Solutions là gì

o sự kết hợp o phnghiền giải § acid solution : dung dịch axit § alkaline solution : dung dịch kiềm § amalgam solution : dung dịch hỗn hống § anodic solution : dung dịch anot § antifreeze solution : dung dịch chống đông § aqueous solution : dung dịch nước § buffer solution : dung dịch đệm § caustic soda solution : dung dịch xút ăn da § cleaning solution : dung dịch có tác dụng sạch, dung dịch làm cho trong § colloidal solution : dung dịch keo § dampening solution : dung dịch thẩm thấu § descending solution : dung dịch rót xuống § dilute solution : dung dịch loãng § doctor solution : dung dịch plumbit § leaching solution : dung dịch tẩy rửa § molar solution : dung dịch phân tử § mud solution : dung dịch bùn (khoan) § original solution : dung dịch đầu § pickling solution : dung dịch tẩy gỉ, dung dịch tẩm thực § quenching solution : dung dịch tôi § saturated solution : dung dịch bão hòa § solid solution : dung dịch rắn § standard solution : dung dịch tiêu chuẩn § standardized solution : dung dịch thử tiêu chuẩn hóa § stochồng solution : dung dịch gốc § chạy thử solution : dung dịch thử, dung dịch thí nghiệm § true solution : dung dịch thực § weak solution : dung dịch loãng § solution breccia : dăm kết vị hoà tan § solution gas : khí hoà chảy § solution gas-oil ratio : tỷ số khí hoà tan/dầu § solution point : điểm giải pháp § solution-gas expansion drive sầu : truyền động bởi khí hoà tan § solution-gas expansion pool : mỏ vì chưng khí hoà tan truyền động


Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): solution, solubility, solve sầu, soluble, insoluble, unsolved, solvable

*
*

*

solution

Từ điển Collocation

solution noun

1 khổng lồ a problem, difficult situation, etc.

ADJ. complete, comprehensive sầu | partial | effective, good, happy, ikhuyễn mãi giảm giá, neat, optimal, perfect, real His plan does not offer a real solution khổng lồ the problem. | acceptable | satisfactory, workable | correct, right | easy, obvious, simple | possible | feasible, practical, realistic, viable | cost-effective | creative, imaginative sầu, ingenious | drastic, radical | early, immediate, instant, quichồng, speedy The UN representative sầu stressed the urgency of an early solution.

Xem thêm: Almond Flour Là Gì - Thành Phần, Công Dụng Và Cách Sử Dụng Almond

| final, lasting, long-term, permanent, ultimate | interim, short-term, temporary | proposed | pragmatic | compromise, negotiated | diplomatic, peaceful, political | military | technical

VERB + SOLUTION look for, seek, work towards | achieve sầu, agree (on), arrive at, come up with, find, produce, reach, work out attempts lớn find a comprehensive political solution to lớn the crisis | propose, put forward, suggest | adopt | offer, provide

PREP.. ~ for a quiông xã solution for dealing with the paper shortage | ~ lớn They were seeking an ultimate solution to lớn the city”s traffic problem.

2 liquid in which a solid has been dissolved

ADJ. concentrated, neat, strong | dilute, weak | saturated | acid | alkaline | aqueous | saline, salt | bicarbonate, sodium chloride, etc.

SOLUTION + VERB contain

PREP. in ~ aluminium ions in solution

Từ điển WordNet

n.

a homogeneous mixture of two or more substances; frequently (but not necessarily) a liquid solution

he used a solution of peroxide và water

a method for solving a problem

the easy solution is to lớn look it up in the handbook

the successful action of solving a problem

the solution took three hours


English Synonym and Antonym Dictionary

solutionssyn.: answer explanation finding mixture outcome resolution resultant.: hardening