SƠ YẾU LÝ LỊCH XIN VIỆC MẪU

Sơ yếu lý lịch là bạn dạng khai thông tin cá thể bắt buộc phải gồm trong làm hồ sơ học tập tốt xin vấn đề của mỗi cá nhân. kinhdientamquoc.vn cung cấp mẫu Sơ yếu hèn lý lịch tiên tiến nhất và hướng dẫn phương pháp ghi cụ thể nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Sơ yếu lý lịch xin việc mẫu


Cần phân minh Sơ yếu lý lịch cùng CV xin việc

Sơ yếu đuối lý kế hoạch là tờ khai báo tin cá nhân, nhân thân, tè sử… của ứng viên đến nhà tuyển dụng. Đây là một trong những sách vở bắt buộc cần phải có trongmẫu làm hồ sơ xin bài toán chuẩn.

Sơ yếu ớt lý lịch thường bị nhầm lẫn với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Mặc dù Sơ yếu hèn lý định kỳ thường mang ý nghĩa bao quát tháo và đựng nhiều thông tin rộng một chủng loại CV thông thường. Sơ yếu lý lịch tất cả cả thông tin về nhân thân và các thông tin thiên về tiểu sử trong những khi đó CV xin việc thì triệu tập vào những thông tin về kinh nghiệm làm việc và các chuyển động cụ thể, giải thưởng của ứng viên.

Xem thêm: Link Tải Game Vo Lam Truyen Ky Mobile, Link Tải Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Mẫu Sơ yếu đuối lý lịch mới nhất khi đi xin việc


sở hữu về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ cùng tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ nữ …....

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ………………........

3. Nguyên tiệm ……………………………………………………..........

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú ……………………………..………..

5. Chỗ ở hiện nay ……………………………….…………………………

7. Dân tộc bản địa ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số triệu chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp……

9. Chuyên môn văn hóa…………………………………….…………………

10. Tiếp thu Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. Trên …………..………

11. Thu nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. Tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sở trường:………………………………………………………………

II. Quan HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ bọn họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác làm việc của cha mẹ đẻ, anh chị em em ruột)

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- cơ sở công tác: ………………………………………………………

- nơi ở hiện nay: ……………………………………………….…………

2. Họ với tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- cơ quan công tác: ………………………………………………………

- vị trí ở hiện tại nay: ……………………………………………….…………

3. Họ và tên Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: …………………….………………………………

- cơ quan công tác: …………………………………………………………

4. Họ với tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………………………

- cơ quan công tác: …………………………………………………………

5. Họ cùng tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- ban ngành công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm mang lại tháng năm

Tên trường

hoặc các đại lý đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn minh chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ mon năm đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan phiên bản khai sơ yếu đuối lý kế hoạch trên đúng sự thật, nếu tất cả điều gì không nên tôi chịu trách nhiệm trước điều khoản về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác dìm của cơ sở đang công tác

hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………