"slow on the draw" nghĩa là gì?

Slow Là Gì? Nghĩa Của Từ Slow Trong Tiếng Việt Slow Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Đang xem: Slow

*
*
*

slow

*

slow /slou/ tính từ lờ đờ, lờ đờ chạpslow và sure: chậm trễ mà chắcthe cloông chồng is five minutes slow: đồng hồ chậm chạp năm phútto be not slow to lớn defend oneself: ko e dè đứng ra từ bảo vệkhổng lồ be slow lớn anger: khó trêu tức (người) trì độn, ko nkhô cứng trílớn be slow of wit: kém nhẹm thông minh bi thảm tẻ, kém nhẹm vuithe entertainment was voted slow: người nào cũng cho buổi biểu diễn sẽ là tẻa slow afternoon: một buổi chiều bi quan tẻ msinh sống nhỏ tuổi (ống kính sản phẩm ảnh) cháy lom roma slow fire: ngọn lửa cháy lom khom không nảya slow tenniscourt: sân quần thừa không nảy phó từ chậm trễ, chầm chậmhow slow he climbs!: sao hắn trèo chậm thế! ngoại đụng từ làm chậm lại, làm trì hoãnlớn slow down a process: có tác dụng lắng dịu một quá trình nội rượu cồn trường đoản cú đi ngưng trệ, chạy đủng đỉnh lạikhổng lồ slow up to lớn a stop: chạy lắng dịu rồi đỗ hẳn

*
*
*

slow

Từ điển Collocation

slow adj.

Bạn đang xem: "slow on the draw" nghĩa là gì?

VERBS be, prove, seem | remain

ADV. extremely, incredibly, remarkably, very | interminably | a bit, comparatively, fairly, a little, pretty, quite, rather, relatively | agonizingly, desperately, frustratingly, painfully, tediously, tortuously Filming was painfully slow. | notoriously Civil court proceedings are notoriously slow. | noticeably He was noticeably slow to respond. | necessarily Genetic evolution is necessarily slow.

PREP. at They are extremely slow at reaching decisions.

Xem thêm: Tại Sao Không Nên Mặc Đồng Phục Đến Trường, Lý Do Tại Sao Học Sinh Không Thích Mặc Đồng Phục

Từ điển WordNet

v.


adj.

not moving quickly; taking a comparatively long time

a slow walker

the slow lane of traffic

her steps were slow

he was slow in reacting khổng lồ the news

slow but steady growth

at a slow tempo

the b& played a slow waltz

(used of timepieces) indicating a time earlier than the correct time

the clochồng is slow

adv.

English Slang Dictionary

1. unfashionable2. of places, dull, boring3. of people, dull, lifeless4. see slow your roll

English Synonym and Antonym Dictionary

slows|slowed|slowing|slower|slowestsyn.: dull lackadaisical leisurely lingering stupid fast