Single

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

single
*

single /"siɳgl/ tính từ đơn, đơn độc, một mình, chỉ mộtsingle flower: hoa đơn; hoa đối chọi độcsingle game: (thể dục,thể thao) trận đánh đơnsingle bed: chóng mộta multitude inspired with a single purpose: muôn tín đồ cùng phổ biến mục đích solo độc, cô đơn, ko vợ, không chồng, ngơi nghỉ vậysingle life: cuộc sống đời thường đơn độcsingle state: sự làm việc vậy, chứng trạng ở vậysingle man: người chưa có vợ đậy định một, mặc dù là mộtI did not see a single person: tôi ko trông thấy một tín đồ nào cả chân thật, thành thật; kiên địnha single heart: một tờ lòng thành thậtwith a single eyes: chỉ nhằm mục tiêu một mục đích, quyết tâm, toàn vai trung phong toàn ý danh từ người không vợ, người không chồng, tín đồ độc thân; trang bị đơn (thể dục,thể thao) cuộc đấu đơnmen"s singles: đánh đối chọi nam vé chỉ đi một lần (số nhiều) lựa chọn ra, lựa ra
đơnsingle bond: trái khoán đơnsingle budget: chi tiêu đơn nhấtsingle cost: đối chọi giásingle cost system: chính sách phí tổn đối chọi nhấtsingle crop area: quần thể vực cây trồng đơn nhấtsingle crop economy: ghê tế cây cối đơn nhấtsingle currency peg: móc tiền tệ đối chọi nhấtsingle customs document: hội chứng từ hải quan đối chọi nhấtsingle entry: mục ghi sổ đơnsingle entry: ghi sổ đơnsingle exchange rate: ân hận suất solo nhấtsingle factorial terms of trade: xác suất trao đổi đối chọi yếu tốsingle factorial terms of trade: tỷ lệ trao đổi của nhân tố sản xuất đối kháng nhấtsingle goods: sản phẩm & hàng hóa đơn nhấtsingle interest policy: đơn bảo hiểm lãi đơnsingle life insurance: bảo hiểm nhân thọ đơn nhấtsingle name note: phiếu đoán đối chọi danhsingle name note: phiếu khoán 1-1 danhsingle option: quyền lựa chọn đơnsingle policy: 1-1 bảo hiểm một xui xẻo rosingle premium policy: đối kháng bảo hiểm giá thành một lầnsingle hàng hóa economy: kinh tế đơn nhấtsingle rail landing: sự vận chuyển nhỏ thịt ray đơnsingle spacing: sự đặt phương pháp dòng đối chọi (đặt giải pháp một dòng)single standard: chính sách đơn phiên bản vịsingle step income statement: bảng lời lỗ dưới dạng đối kháng giásingle supplement: tăng tầm giá đơnsingle tariff: đối chọi nhấtsingle tax system: cơ chế thuế đối chọi nhấtsingle accounttài khoản cá nhânsingle account systemchế độ tài khoản duy nhất (hàng sẽ chế tại)single tài khoản systemchế độ tài khoản duy tốt nhất (hàng đang chế tạo)single bagtúi một ngănsingle bagtúi một ngăn (lời ghi trên vật dụng đơn)single bath extractionsự chiết một lầnsingle capacitychức năng duy nhấtsingle capacitytư biện pháp duy nhấtsingle colonđầu ruột kếtsingle creamkem nhỏ độ phệ 18%single cream. Váng sữa gầysingle crop ricelúa một mùa <"siɳgl> o đầu đơn Một đầu nối của ống khai thác, ống chống hoặc cần hút. § single entry : lối vào đơn § single knock : sự cố đơn § single wall packer test : thử vỉa packe vách đơn § single well oil-production system : hệ thống sản xuất dầu từ giếng đơn § single well tracer : chất đánh dấu vào giếng đơn § single-buoy mooring system : hệ thống neo phao đồn đơn § single-ended spread : hệ thu vạc sóng có nguồn ở một đầu § single-ender : hệ thu vạc sóng tất cả nguồn ở một đầu § single-pole rig : thiết bị một cột § single-radius build curve : đoạn cong tăng bán kính đơn § single-shot survey : đo tại một điểm duy nhất § single-stage cementing : trám xi măng một đợt

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): single, singles, single, singular, singly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): single, singles, single, singular, singly


*

*

*

single

Từ điển Collocation

single noun

1 ticket

VERB + SINGLE buy, get I got a single to lớn Birmingham.

PREP. ~ khổng lồ A single khổng lồ Stratford, please.

2 CD, tape, etc.

ADJ. best-selling, hit | debut, first | forthcoming | latest, new

VERB + SINGLE play She was in her room playing her singles. | release (sth as) The band later released this album track as a single.

SINGLE + VERB come out

SINGLE + NOUN chart number one in the singles chart

PHRASES ~ by It was voted the best single by a solo artist. | ~ from the new single from the band ‘Therapy?’

3 singles: in tennis

ADJ. junior, men"s, women"s

VERB + SINGLE play I prefer playing singles to lớn doubles. | win She won the junior singles.

SINGLE + NOUN championship, final, match | champion, player | title

PHRASES in the ~ She decided not to play in the singles.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Single

v.

Xem thêm: Lý Do Tại Sao Chúng Tôi Ở Việt Nam, Cấp Mới Hộ Chiếu

hit a single

the batter singled to left field

adj.

used of flowers having usually only one row or whorl of petals

single chrysanthemums resemble daisies & may have more than one row of petals

existing alone or consisting of one entity or part or aspect or individual

upon the hill stood a single tower

had but a single thought which was lớn escape

a single survivor

a single serving

a single lens

a single thickness


The filing status used by a taxpayer who is unmarried & does not qualify for any other filing status.