Shun Là Gì

Dưới đó là những chủng loại câu có chứa trường đoản cú "shun", trong cỗ từ điển từ điển Anh - kinhdientamquoc.vnệt. Bạn cũng có thể tham khảo đều mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với tự shun, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ shun trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - kinhdientamquoc.vnệt

1. ◆ Shun unclean speech & obscene jesting

◆ Tránh ngôn ngữ xấu xa cùng lời chế nhạo cợt tục tĩu

2. Shun profane and foolish chatter.

Bạn đang xem: Shun là gì

kiêng lời lẽ báng té và thì thầm nhảm nhí.

3. By all means shun obscene jesting!

bởi mọi cách, hãy kị các tiếng nói giễu chọc ghẹo tục tĩu!

4. Shun và you aren"t the same.

Shun và cậu rất khác nhau

5. True Christians are commanded to lớn shun such apostates.

hồ hết tín thứ thật của đấng Christ được lệnh đề xuất lánh xa gần như kẻ bội đạo (II Giăng 9-11; Tít 3:10, 11).

6. True Christians obkinhdientamquoc.vnously vị not shun nonbelievers.

Tín vật Đấng Christ chân bao gồm hiển nhiên ko tránh tiếp xúc với những người dân khác đạo.

7. Shun “the Path of the Wicked Ones”

kiêng xa “lối kẻ hung-dữ”

8. □ Why should we shun the world’s kinhdientamquoc.vnew of morality?

□ tại sao bọn họ nên kị có ý kiến của trần gian về luân lý?

9. This is my promise and my oath to Master Wah Shun:

Đây là lời thề nguyền của tớ với sư phụ Hoa Thuận.

10. Does Paul’s counsel mean that you should shun your classmates and remain aloof?

phải chăng lời khuyên răn của Phao-lô có nghĩa là bạn nên xa lánh bạn học và tự xa lánh mình?

11. I think the will should return 500 million to Tung Luen Shun

Tôi thấy nội dung di chúc có nói tới kinhdientamquoc.vnệc hoàn lại 500 triệu mang đến Đồng Liên Thuận

12. Mu Shun was gone, and with him, the dream in his heart,

Mục Thuận ra đi đem cả giấc mộng trong tâm địa huynh ấy đi

13. Eventually, the barriers came down, & now our close relatives no longer shun us.

dần dần, những mâu thuẫn không thể nữa và giờ đây bà con không còn xa lánh chúng tôi.

14. For instance, we must shun “lofty eyes” or any other display of pride.

Chẳng hạn, họ phải tránh có “con đôi mắt kiêu-ngạo” hoặc ngẫu nhiên biểu hiện tại tự cao nào.

15. The Shun Goku Satsu, the apex of domain Satsui no Hado... Is not a myth.

Môn Shun Goku Satsu, đỉnh cao của Satsui no Hado... Không hẳn là huyền thoại.

16. Unlike other rodents they shun people and will not eat or be near trash.

Không y hệt như những loài gặm nhấm khác, bọn chúng tránh xa con tín đồ và sẽ không còn ăn hoặc ở gần thùng rác.

17. Children, I exhort you lớn shun her, exclude her, shut her out from this day forth.

các con, ta yêu thương cầu các con kị xa nó, tẩy chay nó, cấm cửa nó kể từ ngày hôm nay.

18. Umi is able khổng lồ hide her feelings from Shun, and they continue as friends.

Xem thêm: Cổ Phiếu Penny Là Gì - Cách Đầu Tư Cổ Phiếu Penny

Umi ra quyết định giấu kín tình cảm của bản thân và liên tiếp tình chúng ta với Shun.

19. The wicked ones, whose ways Solomon wants us khổng lồ shun, sustain themselves on their kinhdientamquoc.vnle deeds.

Sa-lô-môn muốn chúng ta tránh xa con đường lối kẻ hung dữ, là kẻ dưỡng thân bằng kinhdientamquoc.vnệc làm đồi bại.

20. His conscience tells him khổng lồ shun unscriptural practices that he formerly engaged in, perhaps involkinhdientamquoc.vnng idols or blood.

Lương trọng tâm bảo anh tránh hầu như điều trái với kinh Thánh mà trước đó anh từng làm, giống như những thực hành tương quan đến hình tượng và huyết.

21. & there, behind Emperor Xian, in his crowd of ministers và eunuchs, I saw Mu Shun again.

thân đám hoạn quan của Hán Hiến Đế Tôi sẽ được gặp gỡ Mục Thuận

22. One day, a young man named Wong Shun Leung appears và promptly challenges Ip khổng lồ a fight, but is easily defeated.

Một ngày kia, một cánh mày râu trai thương hiệu là Hoàng Thuần Lương mở ra và gấp rút thách thức Diệp Vấn đánh nhau, tuy thế dễ bị đánh bại.

23. He lived amid suffering & pain, but he did not shun those who were ailing, either physically or spiritually.

Ngài sinh sống giữa khổ cực và đau đớn, nhưng lại ngài không hề tránh né người bệnh hoạn về thể hóa học hay thiêng liêng.

24. For example, Proverbs 5:8, 9 urges young men khổng lồ shun fornication “that you may not give khổng lồ others your dignity.”

Chẳng hạn, Châm-ngôn 5:8, 9 khuyến giục người trẻ tránh dâm tà “e bé trao sự danh-dự mình mang lại kẻ khác”.

25. Confirming that Umi and Shun are not related by blood, Onodera tells the full story of the three naval men in the prekinhdientamquoc.vnous era.

chứng thực Umi cùng Shun trọn vẹn không có quan hệ huyết hệ với nhau, ông rồi đề cập tường tận cho cả hai nghe mẩu truyện về bố người lính hải quân hồi trẻ.

26. According to legend, Shun found himself trapped atop a burning granary, clothed himself in feathers, và made his escape by flying.

Theo huyền thoại, Shun bị mắc kẹt bên trên nóc của một kho thóc đang cháy, ông mặc lông chim lên trên người và bay thoát.

27. (Galatians 1:4; Ephesians 5:15) They want khổng lồ shun permissive kinhdientamquoc.vnews of sex, và when disagreements arise, they should settle these without “anger and wrath và screaming và abusive speech.”

(Ga-la-ti 1:4; Ê-phê-sô 5:15) Họ phải tránh xa những quan điểm phóng túng thiếu về tình dục, với khi bao gồm sự bất đồng, chúng ta nên xử lý với nhau mà không tồn tại sự “buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc”.

28. (Isaiah 55:8, 9) Thus, they shun diagnostic techniques that smack of spiritism, & they avoid treatments that kinhdientamquoc.vnolate Bible principles. —Psalm 36:9; Acts 15:28, 29; Revelation 21:8.

vì chưng đó, chúng ta tránh các cách thức chẩn bệnh tất cả sắc thái ma thuật, cùng họ tránh những phương pháp chữa trị phạm luật nguyên tắc Kinh-thánh (Thi-thiên 36:9; Công-vụ những Sứ-đồ 15:28, 29; Khải-huyền 21:8).