Shortness of breath là gì

Trước không còn, ta rất có thể coi một khái niệm trên mạng về ‘shortness of breath’ được thể hiện là ‘the feeling of not getting enough air when you are breathing’ như vậy ta thuận lợi chấp nhận hiệ tượng tương tự sinh sống tiếng Việt là ‘hụt hơi’ nhưng ‘hụt’ tại đây Tức là thiếu’ và một quan niệm thiết bị nhị nhận định rằng ‘shortness of breath’ là … air hunger (thiếu hụt không khí), difficulty breathing (nặng nề thở) yêu cầu chúng ta cóthể đồng ý nhị hiệ tượng trên.

Bạn đang xem: Shortness of breath là gì


SHORTNESS OF BREATH (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Tại chiều giờ đồng hồ Anh thì ‘shortness of breath’ thuộc từ bỏ vựng diện tích lớn tuy thế thuật ngữ chuyên ngành lại là ‘dyspnea’ mà lại tiền tố ‘dys’ là ‘difficult’/ ‘painful’ còn hậu tố ‘-pnea’ tức là ‘breathing’. Xin xem một ví dụ sau:

- When you have shortness of breath, you can't catch your breath or get enough air in your lungs. Your doctor might điện thoại tư vấn it dyspnea.

Lúc lý giải nhì thuật ngữ trên, tín đồ ta giỏi nói giỏi viết ‘difficulty (in) breathing’ đề nghị chúng ta có thể cần sử dụng thêm bề ngoài đồng nghĩa tương quan không giống ‘difficulty breathing’.

Xem thêm: Cuda Cores Là Gì, Ảnh Hưởng Sao Tới Game? Cuda Core Là Gì

Ở một định nghĩa khác về ‘shortness of breath’ tuy vậy lại hết sức ‘văn uống vẻ’ ‘feeling of being ‘hungry for air’ đề nghị trong ngôi trường hòa hợp này còn có người tiêu dùng các trường đoản cú Hán-Việt là ‘thận bất hấp thụ khí’.

BREATHLESSNESS (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Một từ bỏ không giống ‘breathlessness’/ˈbreθləsnəs/ cũng đồng nghĩa với ‘shortness of breath’ được đọc là ‘difficulty (in) breathing’ trong ví dụ:

- Asthma causes wheezing và breathlessness.

Trong sách học tiếng Anh y khoa ‘English in Medicine’ được GS,BS Trần Phương thơm Hạnh biên dịch và chú giải thấy cụm từ bỏ ‘shortness of breath’ được dịch là ‘hụt tương đối, nặng nề thở’.

THUẬT NGỮ Y HỌC CHỈ RỐI LOẠN VỀ THỞ/ HÔ HẤP

Eu.pn(o)ea /jupˈniə/: Normal breathing Thnghỉ ngơi bình thườngA.pn(o)ea: /æpˈniə/: Temporary stopping of breathing Ngừng thởDys.pnea /dɪspˈniə/: Shortness of breath Khó thởOrtho.pnea /ɔrˈθɑpniə/: Difficult breathing except in a standing position Khó thsinh hoạt nằm

Oligo.pnea: Breathing that is shallower or slower, than normal. Thsinh sống nôngPoly.pnea /ˌpɒlɪpˈniːə/: Rapid breathing Thngơi nghỉ nhanh

Hyper.pnea /ˌhaɪpərpˈniə/: Abnormally rapid or deep breathing Thsinh hoạt nhanh hao, sâuHypo.pnea /haɪˈpɒpnɪə/: Abnormally shallow breathing Thsinh sống chậm chạp, nông

Brady.pnea /ˌbreɪdi:pˈnɪə/: Abnormally slow breathing. Thsống chậmTachy.pnea /ˌtækɪpˈnɪə/: Abnormally rapid breathing Thsinh sống nhanh