Nắm vững cách sử dụng động từ to be

Động trường đoản cú To Be nhờ vào vào công ty ngữ và thì ngữ pháp của câu nó đang đứng:Tại Lúc Này đơn:- AM: Dùng mang lại công ty ngữ độc nhất vô nhị là I.- IS: Dùng đến chủ ngữ là ngôi sản phẩm công nghệ bố số không nhiều, bao hàm He, She, It cùng bất kể danh từ số ít làm sao.- ARE: Dùng mang đến công ty ngữ là You, We, They, với bất kể chủ ngữ số nhiều như thế nào.- ...

Bạn đang xem: Nắm vững cách sử dụng động từ to be


Động từ bỏ " To be" là một trong những trong số những cửa hàng ngữ pháp quan trọng đặc biệt khác hoàn toàn cùng với những rượu cồn trường đoản cú khác vào giờ Anh. Vây đụng trường đoản cú này còn có gì đặc biệt quan trọng cùng phương pháp áp dụng như thế nào, toàn bộ sẽ được bật mí trong bài viết bên dưới đây!

I. Chức năng của hễ từ bỏ Tobe vào tiếng Anh

Động trường đoản cú tobe như một động từ bỏ prúc (auxiliary verb) được áp dụng cùng với động từ bỏ chính để miêu tả một hành động hay một tinh thần.

Cấu trúc: Động từ lớn be + Động từ chính

Ví dụ:

Helen is walking trang chủ with her friends – Helen sẽ đi bộ về công ty cùng với những người bạn của cô ấy ấy.

1. Động từ “To be” trong những thì tiếp diễn

Thì hiện thời tiếp nối (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì thừa khứ tiếp nối (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy sẽ thổi nấu ban đêm vào mức 5h chiều hôm qua)

Động từ “To be” làm từ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta khôn xiết đẹp mắt trai.)

2. Động từ bỏ tobe trong “câu bị động”

Động từ bỏ tobe được áp dụng chung cùng với dạng trang bị 3 của cồn tự vào bảng rượu cồn từ bất luật lệ.

Câu nhà động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là cồn từ bỏ chính“is” là rượu cồn từ phụ

3. Dạng ngừng của cồn tự To be

Dạng dứt của rượu cồn từ bỏ khổng lồ be là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của cồn từ to lớn be vào câu

1. Đứng trước một danh từ bỏ vào câu

He is an engineer - Anh ấy là một Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very xinh tươi. - cô ấy rất rất đáng yêu

3. Đứng trước một nhiều giới từ chỉ thời gian/ nơi chốn

The book is on the table - Quyển sách ở bên trên bàn.

4. Đứng trước động từ V-pII trong các câu bị động.

The table is made of wood. - Chiếc bàn được làm từ gỗ.

III. Các dạng của hễ từ tobe và các thì tương xứng.

  

Động từ bỏ tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì hiện thời đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

Xem thêm: Chích Ngừa Viêm Gan Siêu Vi B Như Thế Nào Nên Chủng Ngừa Viêm Gan B?

They

are

They are here.

Thì thừa khứ đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì tương lai đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng hoàn thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số cấu tạo ngữ pháp rất có thể chúng ta quan liêu tâm1. Cách phân chia rượu cồn từ vào tiếng Anh2. Câu điều kiện3. Các thì vào tiếng Anh

III. các bài tập luyện về cồn tự To be

các bài tập luyện 1: Lựa lựa chọn động trường đoản cú to lớn be phù hợp nhằm điền vào khu vực trống.

Now Michael và Emily  getting ready to leave the house. Emily  putting some makeup and Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. "Wow," he says, "you beautiful."Now Emily  waiting for Michael. He wants lớn eat something because he  hungry. "Why  you so hungry suddenly?" she asks, "We  late…""I  simply hungry." Michael answers.Finally, Michael và Emily leave sầu the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a taxi driver và he  mad!"I  sorry you had khổng lồ wait so long," Emily says."I  sorry, too," Michael adds.The taxi driver  still mad. "I have  waiting for over an hour!" he yells.Now Emily  mad: "You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!""I  not  rude. I  going home!" The taxi driver drives away."Oh well…" says Michael."Oh well…" says Emily.And they return home.

các bài tập luyện 2: xong xuôi câu sau cùng với dang đúng của cồn tự "to lớn be"

Yesterday afternoon Megan & Kevin  walking trang chính from school. Kevin  whistling and Megan  looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. "Say, Megan," he asked, "Will you  at the tiệc ngọt tomorrow night?""I  not sure," Megan answered. " you going to  there?""I  thinking about it…" Kevin replied and started walking again. "I have khổng lồ fix my car, though."" your oto broken?" Megan started walking after hlặng."Yes it . And the reason  that it  driven by my brother, & my brother can"t drive…""That  too bad…" she remarked."Yes, it . You know, I have  thinking about something.""What have you  thinking about?""I have  thinking about my fish, Roko.""Your fish Roko?" Megan was surprised. "What  the matter with it?""It has  eaten." Kevin answered sadly."Oh, no! By who?" she called."Roko  eaten by my cat Jambo. But it  ok. Jambo will  alright," he stated.Megan looked at hyên ổn an smiled. "I  glad khổng lồ hear it. I hope Roko will  alright too…"

Hy vọng gần như chía sẻ bên trên trên đây sẽ giúp cho các bạn làm rõ về kiểu cách sử dụng "hễ từ bỏ To be".

Chúc chúng ta học tập tốt!

Nếu mong nhấn hỗ trợ tư vấn miễn phí tổn về suốt thời gian học tập giao tiếp cho những người mất cội, các bạn giữ lại lên tiếng trên phía trên để được cung ứng nhé!