SÁCH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRẦN KIM DUNG

*

Mục đích

Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền gớm tế chuyển đổi. Sự biến động mạnh mẽ của môi trường khiếp doanh, tính chất khốc liệt của sự cạnh tranh và yêu thương cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên trong nền tởm tế thị trường đã và vẫn tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi các quản trị gia Việt nam giới phải có các quan điểm mới, lĩnh hội được những phương pháp mới và nắm vững được những kỹ năng mới về quản trị bé người. Bên trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, ghê nghiệm tiên tiến bên trên thế giới và thực trạng quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam, cuốn sách được thiết kế nhằm giới thiệu các kiến thức, tứ tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực cho các quản trị gia, sv ngành quản trị kinh doanh và những bạn đọc khác có quan liêu tâm.

Bạn đang xem: Sách quản trị nguồn nhân lực của trần kim dung

Cách tổ chức

Cuốn sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong mười nhì chương. Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực, chín chương tiếp theo được phân chia làm tía phần, tương ứng với ba nhóm chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức: thu hút, đào tạo và phát triển, và duy trì nguồn nhân lực. Phần thứ tư "Quản trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại" gồm có hai chương "Quản trị nguồn nhân lực quốc tế" và "Đánh giá kết quả quản trị nguồn nhân lực". Phần cuối cùng gồm có các tình huống tổng hợp nhằm kết nối toàn bộ các vấn đề chức năng vào quản trị nhân lực của các doanh nghiệp.

Mỗi chương gồm có:

- Phần mục tiêu mang lại biết độc giả sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng gì sau khoản thời gian đọc hết chương.

- Những vấn đề lý thuyết và gớm nghiệm thực tiễn trong quản trị nguồn nhân lực giúp đến bạn đọc có cái nhìn tổng hợp về những vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực.

Xem thêm: Thử KhuyếN MãI KhủNg Khai TrươNg Xem Mẹ & Bé Có TrầM Trồ Kawaii Baby Spa & Mommy Spa

- Phần tóm tắt và câu hỏi giúp mang lại sinh viên phân biệt được những vấn đề cốt yếu và những vấn đề hỗ trợ, tự kiểm tra lại các kiến thức của mình và xác định xem vấn đề nào cần được tiếp tục nghiên cứu.

- Nghiên cứu tình huống tạo cơ hội mang lại sinh viên tìm hiểu, phân tích và thảo luận các vấn đề về quan lại điểm, cách thức giải quyết vấn đề đối với những trường hợp điển hình vào quản trị nguồn nhân lực.

- Bài tập thực hành tạo cơ hội mang lại sinh viên thâm nhập tìm hiểu, có được cảm nhận thực tế và thực hành đối phó với các vấn đề nhiều dạng và phức tạp trong thực tiễn quản trị nguồn nhân lực.