Roseland hotels & spas

If a non-Vietnamese male guest is to stay in the same room as a Vietnamese female guest, a valid marriage certificate must be provided when checking in at the hotel. Otherwise, check-in may be refused.


Bạn đang xem: Roseland hotels & spas

*
*
*
*

*

Xem thêm: Cách Cài Win 7, Cài Windows 7 Bằng Usb, Đĩa, Ổ Cứng Hdd, Cách Cài Win 7 Bằng Usb

*

*

*

Tọa lạc trên vị trí dễ dãi nghỉ ngơi Quận 1, Roseland Centa Hotel cung cấp vị trí ngủ tân tiến trên Thành phố HCM.