Retriever là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kinhdientamquoc.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.
Bạn đang xem: Retriever là gì

It can act as an active sầu retriever of documents to process or act as a passive sầu receiver of documents to lớn process.
I can confirm that it is the only vacuum cleaner that picks up the dog hair from my springer & retrievers.
Nor did anyone suppose that we were going to prevent a dog being trained as a setter, or pointer, or retriever.
I believe sầu that a retriever dog comes in useful at times, but it will not work for every type of ship.
What about the man who lives only a mile away from me who keeps 25 dogs in clean kennels và sells them as sporting dogs —spaniels & retrievers?
Often, taller goldendoodles inherit more from the golden retriever & will weigh substantially more.
It follows three generations of love stories & the precocious golden retriever that weaves in and out of all their lives.
In it, he wrote that he wished for a golden retriever, khổng lồ become a professional basketball player, và to help kids with cancer.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu đạt ý kiến của những biên tập viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press hay của những công ty cấp giấy phép.
*Xem thêm: Các Nguyên Nhân Gây Động Đất, Căn Cứ Để Nhận Biết Sắp Có Sóng Thần

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Medication Là Gì, Nghĩa Của Từ Drug, Nghĩa Của Từ Medication

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp