RETENTION MONEY LÀ GÌ

an extra payment that is given lớn an employee as a way of persuading them not to leave sầu the company, especially at a time when the company is experiencing big changes:

Bạn đang xem: Retention money là gì

They probably offered retention bonuses - both money & new stoông xã - khổng lồ keep executives through the reorganization.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ kinhdientamquoc.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.


*

a very old story or phối of stories from ancient times, or the stories, not always true, that people tell about a famous event or person

Về vấn đề này
*

*

*

Xem thêm: Mcb Là Gì? Phân Biệt Mccb, Rcd, Rccb, Rcbo, Elcb, Mpcb Sự Khác Biệt Giữa Mccb Và Mcb Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語