Responsibility là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Responsibility là gì

*
*
*

responsibility
*

responsibility /ris,pɔnsə"biliti/ danh từ trách rưới nhiệmkhổng lồ bear the full responsibility for one"s act: chịu hoàn toàn trách nát nhiệm về hành vi của mìnhto take the responsibility: thừa nhận trách rưới nhiệm (có tác dụng gì)to deline all responsibilities: không sở hữu và nhận trách nhiệmlớn vì something on one"s own responsibility: từ ý làm với chịu đựng trách nhiệm về vấn đề gì gánh trách rưới nhiệm; mẫu phải gánh váca family is a great responsibility: mái ấm gia đình là 1 trong những trách nát nhiệm lớn
nút chịu đựng trách nát nhiệmsự bao gồm trách rưới nhiệmtrách nát nhiệmContractor"s responsibility for the Care of the Works: trách nhiệm trong phòng thầu về duyệt y công trìnhlimited responsibility: trách rưới nhiệm hữu hạnwithout our responsibility: bên cạnh trách nát nhiệm của bọn chúng tôiconstruction with purely economical responsibilitydự án công trình kinh tế tài chính trọng điểmconstruction with uneconomical responsibilitydự án công trình ko Ship hàng gớm tếrepair with responsibilitysự sửa chữa thay thế bất thườngrepair without responsibilitysự thay thế sửa chữa thông thườngsupervisory responsibilitytác dụng giám sátsupervisory responsibilitynhiệm vụ giám sáttrách nát nhiệmassume no responsibility for: không nhận trách nhiệm về...bear joint responsibility (to lớn ...): chịu trách nát nhiệm liên đớicapacity for responsibility: năng lực trách nát nhiệmchain of responsibility: trách rưới nhiệm dây chuyềncivil responsibility: trách rưới nhiệm dân sựclause limiting the responsibility: pháp luật hạn định trách nát nhiệmcorporate responsibility: trách nhiệm cùng đồngcustodial responsibility: trách nát nhiệm bảo quảndissolution of responsibility: miễn trừ trách rưới nhiệmdistribution responsibility: trách nát nhiệm chia chịudual responsibility: trách rưới nhiệm tay đôievasion of responsibility: sự lảng rời trách nhiệmfinancial responsibility: trách nhiệm về tài chínhlegal responsibility: trách nát nhiệm pháp luật pháp luật phápmaterial responsibility: trách rưới nhiệm trang bị chấtresponsibility accounting: sự tính toán tất cả trách nát nhiệmresponsibility accounting: quá trình hạch toán trách nát nhiệmresponsibility accounting: kế tân oán theo trách nát nhiệmresponsibility audit: thẩm tra trách rưới nhiệmresponsibility centre: trung trung khu trách nát nhiệmresponsibility clause: lao lý trách nát nhiệmresponsibility payment: tiền thưởng trọn trách nhiệmresponsibility system: chính sách trách nhiệmsocial responsibility: trách nhiệm làng mạc hộisocial responsibility: trách nát nhiệm thôn hội (của các cửa hàng...)sole responsibility for one"s own profit: trách nát nhiệm trường đoản cú chịu lời lỗtake on a responsibility (khổng lồ..): dìm trách rưới nhiệmtake on responsibility: nhấn trách nhiệmresponsibility paymentprúc cấp cho chức vụresponsibility systemchế độ khoán thù việcsupervisory responsibilitychức trách giám sát

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): responsibility, irresponsibility, responsible, irresponsible, responsibly, irresponsibly


*Xem thêm: Foc Nghĩa Là Gì ? Foc Giúp Tạo Ra Những Công Việc Gì Cho Bạn?

*

*

responsibility

Từ điển Collocation

responsibility noun

1 being responsible

ADJ. full, total | awesome, great, heavy, weighty It is a great responsibility looking after other people"s children. | direct | overall | primary | ultimate Ultimate responsibility rests with the prime minister. | special | diminished He was found not guilty of murder on the grounds of diminished responsibility. | sole | collective, joint, shared | individual, personal | ministerial, parental | financial, legal, moral, social

VERB + RESPONSIBILITY have sầu She has responsibility for public transport. | accept, assume, bear, shoulder, take (on/over) The bank refuses to lớn accept responsibility for the mistake. Will you take responsibility for arranging the food? | chia sẻ | lay, place The government of the time placed responsibility for the poor on the Church. | delegate, devolve sầu, hand over devolving responsibility downwards so decisions are taken nearer to the people they will affect | abdicate, evade, shirk, shift lớn shift legal responsibility for the correct labelling of goods onto the shopkeeper | admit, clayên ổn No organization has yet claimed responsibility for the bomb attack. | deny, disclayên, duông xã Ducking responsibility is fatal in a democracy. | allocate, assign (sb), give sb | attribute He attributed responsibility for the killing lớn the secret service. | burden sb with | absolve sầu sb from/of

RESPONSIBILITY + VERB fall on sb, lie/rest with sb

PREP.. ~ for Full responsibility for the fiasco lies with the PR department. | ~ towards He feels a strong sense of responsibility towards his parents.

PHRASES the age of criminal responsibility, the burden of responsibility The school governors carry a special burden of responsibility. | vị sth on your own responsibility (= without being told to lớn & being willing to lớn take the blame if it goes wrong), a position of responsibility, a sense of responsibility

2 job/duty

ADJ. heavy, onerous | additional, increased | altered | caring, departmental, domestic, family, financial, managerial, ministerial, parental, professional, teaching | contractual, statutory | particular, special

VERB + RESPONSIBILITY have sầu | carry out, discharge, fulfil | accept, face up khổng lồ, take on, undertake He seems unwilling khổng lồ face up lớn his responsibilities as a father. I don"t feel ready to lớn take on new responsibilities. | delegate | avoid, evade, shirk | relieve sầu sb of

PREP.. ~ for The heads of school departments have particular responsibilities for the curriculum. | ~ to/towards The club has a responsibility to lớn its members.

PHRASES duties & responsibilities, rights & responsibilities parental rights and responsibilities

Từ điển WordNet
Xem thêm: Cách Trồng Cây Đinh Lăng Như Thế Nào, Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Đinh Lăng Lấy Củ

English Synonym and Antonym Dictionary

responsibilitiessyn.: duty obligation province responsibleness

Chuyên mục: Hỏi Đáp