Represented Là Gì

represent tức thị gì, tư tưởng, các thực hiện với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phạt âm represent giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của represent.

Bạn đang xem: Represented là gì


Từ điển Anh Việt

represent

/,repri"zent/

* ngoại rượu cồn từ

tiêu biểu mang lại, thay thế cho; tương ứng với

he represents the best traditions of his country: ông ta tiêu biểu vượt trội cho truyền thống cuội nguồn xuất sắc đẹp tuyệt vời nhất của khu đất nước

thay mặt đại diện, đại diện

khổng lồ represent the people: đại diện mang đến nhân dân

diễn tả, hình dung

this picture represents the Nghe Tinh Soviets insurrection: tranh ảnh này diễn đạt cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh

đóng góp (một vai kịch); diễn (một vngơi nghỉ kịch)

mang đến là

lớn represent oneself as a write: trường đoản cú cho bạn là 1 công ty văn


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

represent

* gớm tế

bảo hộ (một hãng buôn...)

giới thiệu lại

nộp hóa đơn để thanh khô toán

cố gắng mặt

cố kỉnh mặt đại diện (một hãng buôn)

trình bày

xuất trình lại

* kỹ thuật

biểu diễn

miêu tả

trình bày

xây dựng:

đại diện


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự new hàng ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng số 590.000 tự.

Xem thêm: Tại Sao Google Dịch Không Nghe Được Âm Thanh Văn Bản Dịch, Khắc Phục Các Vấn Đề Xảy Ra Với Google Meet


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy bé trỏ vào ô kiếm tìm tìm và để ra khỏi.Nhập tự buộc phải search vào ô kiếm tìm tìm với coi các tự được lưu ý hiển thị dưới.khi con trỏ đã bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm dịch chuyển thân những trường đoản cú được gợi ý.Sau đó nhận (một lượt nữa) giúp xem cụ thể tự kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô search tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú đề nghị tìm vào ô tìm kiếm tìm với xem những trường đoản cú được nhắc nhở hiện ra dưới.Nhấp loài chuột vào tự mong muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa thừa ngắn thêm bạn sẽ không nhìn thấy trường đoản cú bạn muốn tìm vào list nhắc nhở,lúc ấy các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để chỉ ra trường đoản cú đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*