Regret là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Regret là gì

*
*
*

regret
*

regret /ri"gret/ danh từ lòng mến tiếc sự ăn năn tiếc; sự ân hậnto express regret for: xin lỗiI express my regret for what I have done: tôi xin lỗi về bài toán tôi vẫn làmto one"s deep regret vô cùng lấy làm cho tiếcto my deep regret I cannot accept your invitation: cực kỳ lấy làm cho tiếc là tôi thiết yếu nhận lời mời của ông được ngoại rượu cồn từ yêu thương tiếc ăn năn tiếc, tiếcI regret being unable lớn came: tôi tiếc nuối là bắt buộc đến đượcI regret khổng lồ inform you that: tôi lấy làm tiếc báo nhằm ông giỏi rằng
Lĩnh vực: xây dựngtiếcmini-maxi regret: sự nhớ tiếc nuối không nhiều nhấtregret matrixma trận tổn thấtrất tiếcrất tiếc không thể ký kết đượcletter of regretthông báo trả lại theo đặt sở hữu (cổ phần)letter of regretthư thông báo hết nhận cổ phầnletter of regretthư thông báo không cung cấp cổ phầnregret criteriontiêu chuẩn chỉnh regretregret tablebảng regret

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): regret, regret, regrettable, regretful, regrettably, regretfully

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): regret, regret, regrettable, regretful, regrettably, regretfully


*

*

Xem thêm: Tra Từ Feed Rate Là Gì ? Nghĩa Của Từ Feed Rate Trong Tiếng Việt

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

regret

Từ điển Collocation

regret noun

ADJ. big, bitter, deep, genuine, great, profound, real, sincere Her biggest regret was that she had never had children. She expressed deep regret at the incident.

QUANT. pang, stab, tinge, twinge

VERB + REGRET feel, have I have absolutely no regrets about resigning. | express, show

PREP. to lớn your ~ To my regret, I lost cảm ứng with her years ago. | with ~ It is with deep regret that we announce the death of Mr Fred Fisher. | without ~ She thought of them without regret. | ~ about/over She showed no regret about leaving her country. | ~ at my sincere regret at what has happened | ~ for She enjoyed living alone, but felt a tiny pang of regret for her mother"s cooking.

PHRASES expression of regret The police offered no expression of regret at his wrongful arrest. | a matter for/of regret I never learned to lớn play an instrument and that"s a matter of some regret.

Từ điển WordNet


n.

v.

feel sad about the loss or absence ofdecline formally or politely

I regret I can"t come to the party

be sorry

I regret lớn say that you did not gain admission khổng lồ Harvard


English Synonym và Antonym Dictionary

regrets|regretted|regrettingsyn.: be sorry for bemoan bewail rueant.: nội dung

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu