Quản Trị Server Linux

Việc quản lí trị và theo dõi vps Linux bao hàm các các bước cơ bạn dạng như: theo dõi hệ thống (thông tin CPU, bộ nhớ, process…), cai quản service; tin tức user: tạo thành user, thay đổi mật khẩu, phân quyền…; khởi đụng server: shutdown, reset, logout… Trong bài viết tiếp theo phần trước kinhdientamquoc.vn vẫn hướng dẫn các bạn các lệnh về cai quản user, services, process trong Linux.

*

I. Các lệnh về quản lý user vào Linux


Bạn đang xem: Quản trị server linux

Lệnh LinuxMô tả
passwdĐổi password (standard user hoàn toàn có thể đổi pass của họ còn user root thì chuyển đổi được password của số đông user)
pwckKiểm tra syntax và định dạng của dữ liệu user/password (/etc/passwd)
useraddTạo user mới, ví dụ: useradd -c “test user 1” -g group1
userdelXóa User
usermodThay đổi thông tin user (group, name…)
groupaddTạo một nhóm user mới
groupdelXóa đội user
groupmodThay đổi thông tin group, ví dụ, groupmod -n “old group name” “new name”
who /wHiển thị hầu như user đã đăng nhập hệ thống
unameHiển thị thương hiệu của hệ thống (host)
idHiển thị user ID (Chỉ danh của user)
lognameHiển thị thương hiệu user vẫn login
suCho phép đăng nhập với tên user không giống (tương từ secondary logon của Windows)
groupsHiển thị nhóm của user hiện nay tại
#vi /etc/passwdXem list user
#vi /etc/groupXem list nhóm (group)
chmod Thay đổi quyền cho file/thư mục (chỉ user thiết lập file mới triển khai được)
chown user Thay đổi chủ cài đặt file/thư mục
chgrp group Thay thay đổi group mua file/thư mục

Xem thêm: Titan Gel Titan Là Gì ? Cách Sử Dụng Titan Gel Khi Quan Hệ Hiệu Quả

Lệnh LinuxMô tả
topLệnh vị trí cao nhất khá giống hệt như Task Manager vào Windows. Nó gửi ra thông tin về toàn bộ tài nguyên hệ thống, những process vẫn chạy, tốc độ load trung bình… Lệnh top -d tùy chỉnh cấu hình khoảng thời gian làm new lại hệ thống
ps –u usernameKiểm tra gần như process được tiến hành bởi một user duy nhất định
ps –U rootKiểm tra đầy đủ process ko kể những process hệ thống
ps –AKiểm tra phần lớn process trong hệ thống
SsKiểm tra socket vẫn kết nối
ss –lHiển thị các cổng đã mở
w usernameKiểm tra user đăng nhập, lịch sử vẻ vang đăng nhập, những process user đó đang chạy
vmstat3Kiểm soát hành vi hệ thống, phần cứng và thông tin hệ thống trong Linux
psHiển thị những chương trình hiện nay đang chạy
uptimeHiển thị thời hạn đã quản lý và vận hành của khối hệ thống trong bao lâu
rpmKiểm tra, gỡ vứt hoặc setup 1 gói .rpm
yumCài đặt những ứng dụng gói gọn (giống rpm)
wgetTải những ứng dụng từ 1 website về
shChạy một ứng dụng có đuôi .sh
StartxKhởi động cơ chế xwindows từ hành lang cửa số terminal
yum update -yUpdate Linux (CentOS)
stop/start/restartDừng/ khởi động/khởi hễ lại một service hoặc ứng dụng, ví dụ: service mysql stop hoặc /etc/init.d/mysqld start
killDừng proccess (thường sử dụng khi process bị treo). Chỉ gồm super-user mới rất có thể dừng tất cả các process còn user khác chỉ có thể dừng proccess cơ mà user đó tạo ra
kill PID hoặc %jobNgừng một process thông qua số PID (Process Identification Number) hoặc số công việc
pstreeHiển thị toàn bộ các process bên dưới dạng cây
service –status-allKiểm tra toàn bộ các service và triệu chứng của nó
whereis mysqlHiển thị nơi các file thương mại & dịch vụ được mua đặt
service –status-all | grep abcXem triệu chứng của process abc
kill -9 PIDBắt buộc đóng một process ID
kill -1 PIDBắt buộc đóng một process ID và load lại thông số kỹ thuật mặc định của process đó

Lệnh LinuxMô tả
clearXoá trắng hành lang cửa số dòng lệnh
hwclockFix lịch của BIOS
calXem kế hoạch hệ thống
dateXem kế hoạch ngày, giờ đồng hồ hệ thống
date –s “1 JAN 2018 15:29:00”Đặt ngày giờ khối hệ thống theo string
date +%Y%m%d -s “20180101″Đặt ngày khối hệ thống (không chuyển đổi giờ)
date +%T -s “00:29:00″Đặt tiếng hệ thống, không đổi khác ngày

… xem thêm !!!

Vì nội dung bài bác đã dài yêu cầu kinhdientamquoc.vn sẽ hướng dẫn các bạn các lệnh cùng với file và thư mục vào Linux ở nội dung bài viết sau.